Skip to main content
DA / EN

Himanshu Khandelia

Lektor

Telefon: 6550 4048
Email: hkhandel@memphys.sdu.dk
Webside: https://hkgroup.sdu.dk/

I min forskningsgruppe løser vi ligninger på supercomputere for at forstå, hvordan liv og biologi opstår fra interaktioner mellem molekyler, som hver for sig ikke virker levende. Ligningerne repræsenterer klassiske newtonske interaktioner mellem individuelle atomer i biologiske molekyler såsom proteiner, fedtmolekyler (lipider) og DNA. Ligningerne kan løses for så simple systemer, som når en bal i et spil pool rammer en anden bal, eller så komplekse som hvordan proteiner, fedtmolekyler, og DNA interagerer med biologiske og ikke-biologiske molekyler såsom medicin og hormoner og dermed studere mekanismerne bag vigtige funktioner i cellen. Vi kigger på mekanismerne bag for eksempel smagssansen, smertelindring eller cancermedicin. De molekylære interaktioner, som driver disse mekanismer, foregår over få nanometer, hvor fascinerende fænomener opstår, som man ikke støder på i et spil pool.

Resultaterne fra vores forskning hjælper med fundamentalt at forstå, hvordan biologiske molekyler fungerer, hvilket andre kan benytte til at designe ny medicin eller behandling samt løse bio-nanoteknologiske problemstillinger.