Skip to main content
DA / EN

Erik Donovan Hedegård

Lektor

Email: erdh@sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/erik-donovan-hedeg%C3%A5rd

Min forskning fokuserer på overgangsmetaller og hvordan de kan beskrives ved hjælp af beregningsværktøjer. Min interesse i overgangsmetaller skyldes deres centrale rolle i såvel industrielle som biologiske processer.

Et eksempel, der dækker både industri og biologi, er en familie af kobberproteiner (der forkortes LPMO), som findes i visse svampe og bakterier. Proteinerne blev opdaget i 2010 og indgår i nedbrydningen af biologisk materiale. Efter opdagelsen indså man, at biomateriale nedbrydes langt hurtigere i naturen end tidligere antaget. Derudover har LPMO proteiner muligvis mange andre (endnu ukendte) funktioner. I dag anvendes de industrielt i produktion af biobrændsel, men den industrielle proces er ikke optimeret med LPMO i tankerne, og vi ved for lidt om proteinerne til at udnytte dem optimalt.

Beregningsmetoder spiller en større og større rolle i vores bestræbelser på at klarlægge mekanismen bag LMPO proteinernes funktion, både i naturen og i industrien. Det samme er tilfældet for mange andre naturlige og industrielle processer hvor overgangsmetaller indgår. Ved at forstå mekanismerne bag disse processer kan vi foreslå forbedringer af f.eks. LPMO til biobrændselsproduktion – og derved skabe grobund for produktion af vedvarende energi.

Desværre kommer vores beregningsmetoder ofte til kort, når vi forsøger at beskrive selv relativt simple overgangsmetaller – for proteiner er det ofte ikke engang muligt at udføre beregningerne. En del af min forskning går ud på at udvikle nye beregningsmetoder, der både kan klare simple overgangsmetaller, men også større systemer (herunder proteiner). Mange af de metoder, vi udvikler, er baseret på kvantemekaniske modeller, men ofte anvender vi også simplere (og hurtigere) klassiske modeller eller klassisk-kvantemekaniske hybrid-modeller.

Min forskning foregår ofte i samarbejde - både med teoretiske og eksperimentelle kemikere fra både ind- og udland.

 

Min forskning er støttet af:

1. Villum fondens Villum Young Investigator program

2. Det svenske Videnskabsråd (Vetenskapsrådet)

3. Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)