Skip to main content
DA / EN

Carsten Uhd Nielsen

Professor

Telefon: 6550 9427
Email: cun@sdu.dk
Webside: https://dk.linkedin.com/in/carsten-uhd-nielsen-6581395

Transportører og carrier er integrale proteiner, som flytter lægemiddelstoffer over biologiske membraner. Der er to grupper af membranproteiner, som er involveret i lægemiddelstoftransport; ATP-afhængige transportører (ABC) of passive carrierer fra Solute Carrier (SLC) gruppen. ABC og SLC-proteiner kan for mange lægemiddelstoffer påvirke disses ADME-egenskaber. ADME er en forkortelse for absorption, distribution, metabolisme og udskillelse.

Forskningsgruppens formål er at forstå hvordan ABC- og SLC-proteiner påvirker lægemiddelstoftransport i fysiologiske og patofysiologiske situationer og hvordan dette kan påvirke lægemiddelstoffers ADME-egenskaber. I øjeblikket undersøger vi hvordan farmaceutiske hjælpestoffer påvirker funktionen af ABC-transportører så som p-gp, MRP2 og BCRP, og hvordan dette kan udnyttes til at designe farmaceutiske formuleringer. Disse formuleringer har til formål at øge den orale biotilgængelighed af lægemiddelstoffer, som er substrater for ABC-transportører. En anden forskningsvinkel er, at vi undersøger hvordan ændringer i ekstracellulær osmolalitet påvirker ekspression og funktion af SLCere og ABCere. Her er det primært i intestinale, renale og prostata cellemodeller vi undersøger om opreguleringer af transportproteiner kan udnyttes til drug delivery eller drug targeting.

Gruppens forskning er baseret på anvendelse af cellemodeller. Derfor er det vigtigt med celledyrkningsfaciliteter og kompetencer, og vi har en lang række af cellemodeller til at undersøge hvordan ABC transportører og SLC carriers kan påvirke lægemiddelstoffers ADME-egenskaber. Cellemodellerne kan være fra cancerceller, transfekterede celler eller celler modificeret via andre metoder.