Skip to main content

René Holm

Professor

Telefon: 6550 2375
Email: reho@sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/ren%C3%A9-holm

Lægemiddelformulering og -levering er en kritisk disciplin og proces i mange situationer – noget som kræver forståelse af en række videnskabelige discipliner, herunder indsigt i lægemiddel- og hjælpestoffers fysisk kemisk egenskaber og adfærd, fysiologien relateret til administrationsvejen og potentielt også af det organ lægemidlets udøver dets effekt på, analytisk kemisk karakterisering af formuleringen, farmaceutisk teknologi relateret til fremstillingen bare for at nævne nogle få. Forskellige administrationsveje vil naturligvis have forskellige fysiologier, der skal justeres, men de fysiske kemiske egenskaber og love, der definerer både kvaliteten af lægemiddelformuleringen såvel som dens virkining, er afgørende for at definere en velfungerende farmaceutisk doseringsform – dvs. interaktionen mellem fysisk farmaci og biologi i en bred sammenhæng. Dette perspektiv inkluderer alle potentielle modaliteter, dvs. små molekyler, peptider og monoclonale antistoffer (mABs).

Jeg arbejder med forskellige elementer for at definere ovenstående, og forskningsprojekter kunne omfatte; i) definition af formuleringsvariabler, der definerer en robust formulering baseret på cyclodextrinkompleksering og den tilhørende frigivelse fra komplekset ii) undersøgelse af disperse systemernes (dvs. emulsioner eller suspensioner) stabilitet, både som funktion af formuleringskomponenterne, men også af fremstillingsmetoden iii) fastlæggelse af relevante in vitro-modeller for ikke-orale administrationsveje iv) brug af lipidbaserede formuleringer for at øge den orale absorption af vanskeligt formulerbare forbindelser.