Skip to main content
DA / EN

Annette Bauer-Brandl

Professor

Telefon: 6550 4497
Email: annette.bauer@sdu.dk
Webside: https://www.sdu.dk/en/forskning/drug-transport-delivery

Annette Bauer-Brandls forskning drives af visionen om at udvikle optimerede lægemidler, hvor omkostninger og arbejdsbyrde reduceres, og - vigtigst af alt - samtidig med, at dyrelivet respekteres (3R). Hendes forskningsområde er således biofarmaci, der forbinder egenskaber af lægemiddelstoffer og lægemiddelformuleringer med lægemiddelopløsningers virkning og optagelse i kroppen.

Fysisk-kemisk viden om stoffers faste Egenskaber (f.eks. krystalstrukturer, polymorfe og co-krystaller) og opløsningstilstande af lægemiddelmolekyler i forskellige fysiologiske medier undersøges. Til medicinsk brug bliver de rene stoffer forarbejdet til forskellige formuleringer. For at vurdere deres effektivitet in vivo skal samspillet mellem opløsningskinetik fra formuleringerne og transporten i forskellige væv, f.eks. absorption i kroppen, afbalanceres. For sidstnævnte proces har forskningsgruppen for nylig opfundet en kunstig membran, der efterligner de biologiske absorptionsbarrierers transportegenskaber. I øjeblikket udvikles nye modeller til screening af nye formuleringers biotilgængelighed, blandt andre en 96-brønds pladeformat til automatiseret høj gennemløbsscreening. Det udvider i høj grad forsøgsmulighederne for test af formuleringerne og vil bidrage til at finde bedre formuleringer uden brug af dyreforsøg.