Skip to main content
DA / EN

Poul Nielsen

Professor

Telefon: 6550 2565, 2116 1554
Email: pouln@sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/pouln

I min forskningsgruppe arbejder vi med organisk syntese. Vi laver nye stoffer for at udvikle fremtidens lægemidler. Vi bestemmer stofferne med spektroskopi og tester dem derefter som mulige lægemiddelstoffer med forskellige metoder i samarbejde med andre forskningsgrupper både her og i udlandet.

Det projekt, vi har arbejdet med længst, går ud på at fremstille syntetisk DNA. Idéen er at designe korte stykker DNA, som kan binde til enten RNA eller DNA i cellerne og samtidigt overleve nedbrydning. Herved kan forskellige sygdomme som f.eks. cancer i princippet bekæmpes. Vi har udviklet flere forskellige kemiske byggesten til syntetisk DNA, bl.a. nogen der skaber øget binding ved at stable hydrofobe grupper ovenpå hinanden i DNA-dobbelthelixen, og andre, der kondenserer informationen ved at have to nukleobaser på samme nukleosid byggesten. Endelig arbejder vi også med at lave en molekylær motor ud af DNA. Denne vil måske i fremtiden kunne programmeres til at påvirke processer i cellerne.

I et andet projekt arbejder vi med at lave nye antibiotika. Bakterier, der er resistente overfor de eksisterende antibiotika, er et stort problem, og der er brug for både nye stoffer og helt nye stofklasser. Vi arbejder primært med et stof, der hedder pleuromutilin, som vi påsætter forskellige sidegrupper. Disse stoffer binder specifikt til bakteriernes ribosomer, som er de maskiner der laver proteiner i cellerne, og hæmmer især grampositive bakterier herunder Stafylokokker.