Skip to main content
DA / EN

Christine McKenzie

Professor

Telefon: 6550 2518
Email: mckenzie@sdu.dk
Webside: http://mckee.sdu.dk/cjmck/home.html

Hvis vi ønsker at beholde nutidens livsstil, bliver det nødvendigt at finde renere og mere atom-økonomiske kemiske fremgangsmåder. Dette inkluderer alt lige fra produktion af mad og medicin til brændstof og flyvemaskiner. Forurenende processer skal omlægges, så vi ikke står tilbage med problemer som svært nedbrydeligt affald og store udledninger af CO2. Kemikere spiller en helt central rolle i bestræbelsen på at opnå dette.

Løsningen, til at finde nye måder til at bruge H2O, O2, CO2, CH4, N2 og plantemateriale (f.eks. cellulose) som råmateriale til dannelsen af vigtige organiske molekyler som lægemidler på, er katalyse. En ny generation af katalysatorer, der efterligner enzymer i biologien, er under udvikling, og min forskning har rod i disse nye forbindelser.

Enzymer kan udføre selektive kemiske modificeringer af et substrat, fordi de indeholder redoxaktive overgangsmetaller som f.eks. jern. Vi syntetiserer nye metal-organiske molekyler, der indeholder ugiftige og hyppigt forekommende grundstoffer som jern. Disse molekyler udviser samme egenskaber som metal-enzymerne, herunder også deres nyttige katalytiske egenskaber. Vi benytter røntgenstråling til at se ind i krystallerne af disse nye supermolekyler og bl.a. spektroskopi og elektrokemi til at bestemme deres egenskaber og reaktivitet.

Anvendelsesmulighederne af denne type forskning er mangfoldige og vidtspændende; lige fra kunstig fotosyntese, enantioselektiv katalyse, oprensning af spildevand og gasseparation til udvikling af diagnostik og terapeutiske metoder indenfor lægevidenskaben.

 

Medarrangør af konferencen ICCC 2026: https://iccc2026.com/