Skip to main content

Bevillinger

2021

Bevilling fra Innovationsfonden

Poul Nielsen, FKF, Christoffer V. Heidtmann, FKF, Janne Kudsk Klitgaard, BMB, Carsten Uhd Nielsen, FKF og Thomas M. Clemmensen, SDU-RIO, har modtaget DKK 1.484.640 fra Innovationsfonden til projektet "A novel antibiotic for the fight against multiresistant bacteria".

 

Bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond

Jacob Kongsted, Poul Nielsen og Carsten Uhd Nielsen har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, DKK 3.273.120, til projektet “P-glycoprotein inhibition from a molecular basis – development of rational design strategies for P-glycoprotein modulators”.

 

Bevilling fra Novo Nordisk Fonden

René Holm har modtaget en Start Package fra Novo Nordisk Fonden, DKK 6.500.000, til etablering af sin forskningsgruppe på instituttet.

 

2020

Bevilling fra Novo Nordisk Fonden

Jacob Kongsted og Carsten Uhd Nielsen har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, DKK 2.454.900, til projektet “Understanding P-glycoprotein inhibition from a molecular basis – development of rational design strategies for P-glycoprotein inhibitors”.

 

Grundfosprisen 2020

Dorthe Bomholdt Ravnbæk har modtaget Grundfosprisen, der bl.a. består af DKK 750.000 til fri forskning, der fortrinsvis skal bruges til apparatur og drift af Dorthes forskning i forbedring af batterier.

 

Bevilling fra Det Frie Forskningsråd

Ulla Gro Nielsen har modtaget DKK 2.880.000 fra Det Frie Forskningsråd til projektet "Paving the chemical pathway from waste to resource". Ulla har desuden modtaget Fyens Stiftstidend Forskerpris inkl. DKK 15.000 indenfor samme emne.

 

Bevilling fra Lundbeckfonden

Himanshu Khandelia har modtaget  en Ascending Investigator-forskningsbevilling på DKK 5.093.000 kr. til at forske i den elektriske aktivitet i membranproteiner.

Jasmin Mecinovic har modtaget en Ascending Investigator-forskningsbevilling på DKK 4.999.500 kr. til studier af enzymer, der i hjernen har betydning for nervesystemets funktion.

 

Bevilling fra Villum Fonden

Himanshu Khandelia har modtaget en Villum Experiment Grant, DKK 2.000.000, til projektet "A Novel Voltage-sensing Nano-device based on Flexoelectric Coupling in Lipid Membranes".

 

EU Bevilling

Forskningsgruppen Drug Transport & Delivery, der inkluderer forskerne Annette Bauer-Brandl, Martin Brandl og Paul Stein, indgår som partnere i det europæiske forskningssamarbejde InPharma. Forskningsprojektet på instituttet vil blive centreret om mere forudsigelig lægemiddeludvikling, samt at nedbringe mængden af dyreforsøg i testen af nye lægemidler.

 

NERD bevilling

Dorthe Bomholdt Ravnsbæk har modtaget DKK 13.000.000 fra Novo Nordisk Fondens "New Exploratory Research and Discovery"-program til forskning i nye og forbedrede materialer til batterier og batteriteknologi med projektet Structure-property relations of disordered electrode materials for rechargeable batteries - DEM­BATT.

 

Bevilling fra Det Frie Forksningsråd

Steffen Bähring har modtaget DKK 2.793.600 fra DFF til forskningsprojektet Extended-Tetrathiafulvalene-Porphyrin Donor Materials for Organic Solar Cells

 

Villum Young Investigator

Erik Donovan Hedegaard er blevet udnævnt til Villum Young  Investigator af Villumfonden. Med udnævnelsen følger en bevilling til forskning i projektet The virtual enzyme lab: boosting advanced biofuels.

 

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 05.07.2021