Skip to main content
DA / EN

Bevillinger

2024

Bevillinger fra Bill & Melinda Gates Foundation

René Holm har modtaget USD 1.024.500 fra Bill & Melinda Gates Foundation til at gennemføre en omfattende undersøgelse af faktorer, der stabiliserer suspensioner i samarbejde med Monash University i Melbourne.

René Holm har modtaget USD 100.000 fra Bill &; Melinda Gates Foundation til at gennemføre en omfattende præformuleringsundersøgelse af Levonorgestrel og undersøge leverandørvariationerne.

 

Privat donation

Christine McKenzie har modtaget DKK 2.000.000 fra en privat borger til hendes forskning i terapeutiske radioaktive lægemidler.

 

2023

Bevilling fra Carlsbergfondet

Poul Nielsen har modtaget DKK 699.259 fra Carlsbergfondet til en HPLC, der kan indgå i gruppens forskningsaktiviteter. Den skal sikre en høj kvalitet af de DNA/RNA-oligonukleotider, der indgår i gruppens arbejde.

 

Bevilling fra Novo Nordisk Fonden

Chenguang Lou har modtaget DKK 2.999.850 fra Novo Nordisk Fonden til projektet "Fusing DNA-binding peptides and oligonucleotides to advance anti-gene triplex technology".

 

Bevillinger fra Villum Fonden

  • Himanshu Khandelia har modtaget DKK 1.980.000 til projektet "Using Bacteria to Detect and Remove Nanoplastics".
  • Stefan Vogel har modtaget DKK 1.990.000 til projektet "Encoding Chemistry - Green Chemistry in Biomimetic Nanoreactors” – (EnCode).

 

Marie Sklodowska-Curie Postdoc projekt

Europakommissionen har tildelt Erna Wieduwilt et Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowship. Projekttitlen er "Understanding the new oxidative paradigm of biomass waste upcycling – LyticPol ".

 

Bevillinger fra Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden har tildelt to NERD bevillinger til to af vores forskere:

  • Jasmin Mecinovic har modtaget DKK 13.209.000 til projektet "Understanding the Chemical Language of Linker Histones".
  • Stefan Vogel har modtaget DKK 13.998.600 til projektet "Encoding Green Chemistry in Biomimetic Nanoreactors - DNA-Programmed Synthetic and Enzymatic Chemistry - DNAChem".

 

Bevilling fra Innovationsfonden

Poul Nielsen har modtaget DKK 1.494.720 fra Innovationsfonden til projektet Fighting multiresistant bacteria with a subclass of pleuromutilins.

 

Projekt til forbedring af tuberkulose behandlingen ved lægemiddelformuleringen

René Holm har modtaget en bevilling på UDS 1,25 mio fra Bill & Melinda Gates Foundation til undersøgelse af muligheden for at lave langtidsvirkende injektionspræperater med tre forskellige aktive stoffer mod tuberkulose. Projektet fokuserer på suspensioner til injektion og definition af den rette stabilisering af suspensionerne samt deres partikelstørrelse, således at en frigivelse på 4-6 måneder opnås for de tre stoffer. Behandlingen kan dermed optimeres, særligt i de regioner af verdenen, hvor der er dårligere adgang til sundhedssystemet.

 

Bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond

Himanshu Khandelia har fra Natur og Univers modtaget DKK 2.686.256 til projektet Interdisciplinary Platform to Decipher the mechanism of Proton Leak through the Mitochondrial Uncoupling Protein 1 (UCP1).

Jasmin Mecinovic har fra Teknologi og Produktion modtaget DKK 2.880.000 til projektet Development of chemical tools for probing protein histidine methyltransferases.

 

Bevilling fra SDU Climate Cluster

Lars Porskjær Christensen et al har modtaget DKK 252.995 fra SDU Climate Cluster til apparatur til projektet Green processes for added-value compounds recovery through supercritical fluid extraction.

 

Bevilling fra Janssen Pharmaceutical

René Holm har modtaget Euro 412.500 til undersøgelse af optimering af absorption af lægemidler i øjet ved dosering i forskellige lægemiddelformer appliceret topikalt, samt til undersøgelse af hvordan disse formuleringer konserveres ved minimal anvendelse af konserveringsmiddel. Pengene er bevilget af Janssen Pharmaceutica i Belgien, som projektet laves i samarbejde med.

 

Bevilling fra Novo Nordisk

Christine McKenzie har i samarbejde med Helge Thisgaard, hospitalsfysiker på Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH, og lektor ved Klinisk Institut, SDU, og lektor Andrew Kellet fra Dublin City Universitet i Irland modtaget DKK 15 mill. til udvikling af nye radioaktive lægemidler til behandling af dødelig hjernekræft. Pengene er bevilget af Novo Nordisk Fondens Interdisciplinary Synergy Programme.

 

2022

Delbevilling i forbindelse med pionercenter

Christine McKenzie har som partner i pionercenteret: CAPeX: Pioneer Center for Accelerating P2X Materials Discovery modtaget DKK 3.700.000. Centeret er forankret på DTU og støttes samlet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN.

 

Bevillinger fra Carlsbergfondet

Følgende har modtaget bevilling af typen Semper Ardens: Accelerate:

Changzhu Wu har modtaget DKK 5.000.000 til projektet "SUPRABAC: Coating bacteria with supramolecular polymers for new catalysis".

Følgende har modtaget bevilling fra Carlsbergfondet til forskningsinfrastruktur:

Annette Bauer-Brandl har modtaget DKK 771.557 til projektet "Multichannel fiber optic monitor for real time concentration measurement".

Christine McKenzie har modtaget DKK 2.807.800 til projektet "A New Electrospray Ionization Mass Spectrometer for FKF, SDU".

Poul Nielsen har modtaget DKK 255.150 til projektet "Microwave assisted synthesis".

Ulla Gro Nielsen har modtaget DKK 560.000 til projektet "A magic-angle spinning NMR probe for in situ and operando studies".

 

Bevilling fra Novo Nordisk Fonden

Poul Nielsen har modtaget  DKK 2.480.000 fra  Novo Nordisk Fonden til projektet "Designing G-quadruplexes with double-headed nucleotides".

 

Sapere Aude-bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond

Erik Donovan Hedegård har modtaget en Sapere Aude-bevilling på DKK 6.189.120 fra Danmarks Frie Forskningsfond til projektet "A relativistic, virtual lab for light-driven anti-cancer drugs".

 

Bevilling fra Hørslev-Fonden

Poul Nielsen har modtaget DKK 200.000 fra Hørslev-Fonden til projektet "Development of a novel antibiotic against multiresistant Enterococci – lead optimization and in vivo validation".

 

Bevilling fra Novo Nordisk Fonden

Jakob Kongsted indgår som partner i et samarbejde mellem KU, DTU and SDU, som har modtaget  DKK 40.000.000 fra  Novo Nordisk Fonden til projektet "Hybrid Quantum Chemistry on Hybrid Quantum Computers".

 

Bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsråd

Jakob Kongsted har modtaget DKK 2.836.800 fra DFF Teknologi og Produktion til projektet "Optogenetics from a molecular perspective rational design strategies for microbial rhodopsins".

Carsten Uhd Nielsen har modtaget DKK 2.875.680 fra DFF Natur og Univers til projektet "Rational search for inhibitors of amino acid transporters: Implications for targeting transporters as prostate cancer treatment".

Christine Joy McKenzie har modtaget DKK 2.880.000 fra DFF Natur og Univers til projektet "Coupling O2 and C-H Activation (COCHA)".

 

Bevilling fra Novo Nordisk Fonden

Poul Nielsen har modtaget DKK 1.000.000 fra Novo Nordisk Fonden til projektet "Development of a novel antibiotic against multiresistant Enterococci – lead optimization and in vivo validation".

 

2021

Bevillinger fra Carlsberg Fonden

Jesper Wengel har modtaget en bevilling fra Carlsberg Fonden, DKK 587.260 til forskningsudstyr :"A peptide synthesizer: Access modified peptides to explore their chemical and biological uses".

Jasmin Mecinovic har modtaget en bevilling fra Carlsberg Fonden, DKK 720.550 til forskningsudstyr: "Multifunctional Mass Spectrometer for Synthetic Chemistry".

Stefan Vogel har modtaget en bevilling fra Carlsberg Fonden, DKK 469.523 til forskningsudstyr: "Fluorescence Microscopic Nanoparticle Tracking System for nanoparticle characterization".

 

Bevillinger fra Novo Nordisk Fonden

Changzhu Wu har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, DKK 2.999.999, til projektet "SupEnzyme: combining enzymes with supramolecules for new-to-nature catalysis".

Jasmin Mecinovic har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, DKK 2.400.000, til projektet "Epigenetic Proteins: Synthesis, Biomolecular Recognition and Biocatalysis".

Stefan Vogel har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, DKK 2.986.200, til projektet "Synthetic exosomes for targeted delivery of chemically modified oligonucleotides".

 

Bevilling fra Innovationsfonden

Poul Nielsen, FKF, Christoffer V. Heidtmann, FKF, Janne Kudsk Klitgaard, BMB, Carsten Uhd Nielsen, FKF og Thomas M. Clemmensen, SDU-RIO, har modtaget DKK 1.484.640 fra Innovationsfonden til projektet "A novel antibiotic for the fight against multiresistant bacteria".

 

Bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond

Jacob Kongsted, Poul Nielsen og Carsten Uhd Nielsen har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, DKK 3.273.120, til projektet “P-glycoprotein inhibition from a molecular basis – development of rational design strategies for P-glycoprotein modulators”.

 

Bevilling fra Novo Nordisk Fonden

René Holm har modtaget en Start Package fra Novo Nordisk Fonden, DKK 6.500.000, til etablering af sin forskningsgruppe på instituttet.

 

2020

Bevilling fra Novo Nordisk Fonden

Jacob Kongsted og Carsten Uhd Nielsen har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, DKK 2.454.900, til projektet “Understanding P-glycoprotein inhibition from a molecular basis – development of rational design strategies for P-glycoprotein inhibitors”.

 

Grundfosprisen 2020

Dorthe Bomholdt Ravnbæk har modtaget Grundfosprisen, der bl.a. består af DKK 750.000 til fri forskning, der fortrinsvis skal bruges til apparatur og drift af Dorthes forskning i forbedring af batterier.

 

Bevilling fra Det Frie Forskningsråd

Ulla Gro Nielsen har modtaget DKK 2.880.000 fra Det Frie Forskningsråd til projektet "Paving the chemical pathway from waste to resource". Ulla har desuden modtaget Fyens Stiftstidend Forskerpris inkl. DKK 15.000 indenfor samme emne.

 

Bevilling fra Lundbeckfonden

Himanshu Khandelia har modtaget  en Ascending Investigator-forskningsbevilling på DKK 5.093.000 kr. til at forske i den elektriske aktivitet i membranproteiner.

Jasmin Mecinovic har modtaget en Ascending Investigator-forskningsbevilling på DKK 4.999.500 kr. til studier af enzymer, der i hjernen har betydning for nervesystemets funktion.

 

Bevilling fra Villum Fonden

Himanshu Khandelia har modtaget en Villum Experiment Grant, DKK 2.000.000, til projektet "A Novel Voltage-sensing Nano-device based on Flexoelectric Coupling in Lipid Membranes".

 

EU Bevilling

Forskningsgruppen Drug Transport & Delivery, der inkluderer forskerne Annette Bauer-Brandl, Martin Brandl og Paul Stein, indgår som partnere i det europæiske forskningssamarbejde InPharma. Forskningsprojektet på instituttet vil blive centreret om mere forudsigelig lægemiddeludvikling, samt at nedbringe mængden af dyreforsøg i testen af nye lægemidler.

 

NERD bevilling

Dorthe Bomholdt Ravnsbæk har modtaget DKK 13.000.000 fra Novo Nordisk Fondens "New Exploratory Research and Discovery"-program til forskning i nye og forbedrede materialer til batterier og batteriteknologi med projektet Structure-property relations of disordered electrode materials for rechargeable batteries - DEM­BATT.

 

Bevilling fra Det Frie Forksningsråd

Steffen Bähring har modtaget DKK 2.793.600 fra DFF til forskningsprojektet Extended-Tetrathiafulvalene-Porphyrin Donor Materials for Organic Solar Cells

 

Villum Young Investigator

Erik Donovan Hedegaard er blevet udnævnt til Villum Young  Investigator af Villumfonden. Med udnævnelsen følger en bevilling til forskning i projektet The virtual enzyme lab: boosting advanced biofuels.

 

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 27.06.2024