Skip to main content

AutoTurf

AutoTurf Prototype

Formålet med AutoTurf projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere en løsning til energieffektiv og automatiseret græspleje på golfbaner.

Baseret på en innovativ prototype af en autonom robot, som kan monteres med forskellige værktøjer til græspleje, skabes der  gennem en omfattende innovationsindsats grundlag for et færdigt koncept til en fuldt funktionsdygtig autonom robot til græspleje. Derved etableres mulighed for at markedsføre et nyt produkt til automatiseret og multifunktionel græspleje på større sammenhængende arealer. Indtil videre er der ingen godkendte autonome robotter på markedet, som dækker kravene til professionelle high-end maskiner.

AutoTurf er opbygget af følgende elementer:

  1. Basismaskine med en hybridelektrisk drivlinje, der leverer energi til hjulmonterede fremdriftsmotorer såvel som elektrisk-drevne græsplejeværktøjer monteret i et ophæng for nemmere udskiftning.
  2. Autonom styringsenhed med en GPS-styret brugervenlig kontrolenhed, der giver præcis kursstyring, optimal frekvens, mønster- og køreadfærd for græspleje.
  3. Sikkerhedssystem bestående af patentanmeldt og godkendt maskinafskærmning med indbygget laserscannersystem og nødstop kontaktflade.

SDU Mechatronics Syddansk Universitet

  • Alsion 2
  • Sønderborg - DK-6400
  • Telefon: +45 6550 1690
  • Fax: +45 6550 1635

Sidst opdateret: 26.06.2020