Skip to main content

Uddannelse

Det er de kemitekniske kompetencer, der primært adskiller kemiingeniørerne fra beslægtede fag. Fagsøjlen Kemiteknik definerer således kemiingeniøren (Studieordningens Kapitel 9, Diplomingeniør i Kemi- og bioteknologi, Studieordning 2014, side 6, Studieordningens Kapitel 9, Civilingeniør i Kemi og bioteknologi – bachelordel, Studieordning 2015, Version 1.0).

Sektion for Kemiteknik er sig dette ansvar meget bevist og leverer derfor undervisning til uddannelserne til Diplomingeniør i Kemi- og bioteknologi og bachelordelen i Civilingeniør i Kemi og bioteknologi på 2, 3, 5 semester samt vejleder afgangs- og bachelorprojekter.

På kandidatdelen står Sektion for kemiteknik for fagprofilen Kemiteknik samt bidrager med fagligheder til fagprofilerne Bioteknologi og bioraffinering samt Miljøeffektiv Teknologi.

____________________________________________________________

Forskningsenheden bidrager til følgende uddannelser:

Bachelor

    - Civilingeniør i Kemi- & Bioteknologi (Bachelor)
    - Diplomingeniør i Kemi- og Bioteknologi

Kandidat

- Civilingeniør i Kemi 

 _____________________________________________________________

Specifikt levere Sektion for Kemiteknik undervisningen inden for

Kemisk procesteknik

Termodynamik og fysisk kemi, fluidmekanik og varmetransmission, membran- og separationsteknik, krystallisation, katalyse og reaktorteknik processimulering, proces- og produktdesign, samt kemisk procesøkonomi.

Dette gør den færdiguddannede kemiingeniør i stand til at:

 • designe nye anlæg til den kemiske, biokemiske og farmaceutiske industri
 • udvikle nyt procesudstyr til den kemiske, biokemiske og farmaceutiske industri
 • lede driften af produktionsanlæg inden for den kemiske, biokemiske og farmaceutiske industri
 • deltage aktivt i forskning og udvikling inden for industrien
 • udvikle nye modeller baseret på kemiske, biokemiske, fysiske og matematiske principper til design af processer og procesudstyr.

Materiallære

Udvælgelse, syntetisering, fremstilling og karakterisering af materialer, materialprøvning, spektroskopiske metoder inden for faststof kemi.

Dette gør den færdiguddannede kemiingeniør i stand til at:

 • - designe, syntetisere og karakterisere materialer med specifikke egenskaber
 • - foretage optimale materialevalg baseret på kemiske, økonomiske og teknologiske kriterier
 • - udvikle komponenter eller enheder som fx sensorer, som anvender disse materialer
 • - kunne opstille og implementere relevante karakteriserings og testmetoder
 • - bidrage til at opstille modeller og gennemføre modelberegninger
 • - bidrage til at kunne integrere enhederne i større tekniske enheder/kemitekniske og lede driften af disse.

Sidst opdateret: 06.01.2023