Skip to main content
DA / EN

Velkommen til sektion for Kemiteknik

Vi ser på fremstillingsprocessen ud fra et detaljeret funktionelt proceshensyn og med hensyn til et optimeret forbrug af energi og ressourcer og  udvikler fremstillingsmetoder i laboratorie- og pilotskala og matematiske modeller til procesdesign og procesopskalering.

Vi analyserer processernes økonomiske potentiale og vi tror på, at ingeniører er nødvendige for at skabe en miljømæssig og økonomisk bæredygtig fremtid.

Vi mener, at det kræver detaljeret viden og kunnen at udvikle nye, mindre energi- og ressourcekrævende processer, der kan sikre en forsat materiel fremgang for hele jordens befolkning. Vores mål er at skabe den viden og kunnen, dette kræver.

Vores forskning ligger i front inden for:

  • udvikling af membranbaserede oprensningsmetoder til genvinding af næringsstoffer fra biomasse
  • koncentrering af naturstoffer fra planter, alger og tang
  • krystallisation af farmaceutisk produkter fra naturstoffer
  • processimulering
  • udvikling af brændselsceller og keramiske materialer

Vi samarbejder med aktører på alle niveauer inden for disse områder, fra lokal industri og landbrug til store nationale og internationale virksomheder og universiteter. Forskningen er hovedsageligt finansieret af eksterne midler fra EU, nationale strategiske forskningspuljer og sektorforskningsmidler.

Vores undervisning dækker centrale dele af de tekniske og videnskabelige kurser hørerende til vores forskningsområder. Vi leverer undervisning til universitetets kemiingeniøruddannelser på både diplom- og civilingeniørniveau. Vi har det fagligt forpligtende ansvar for disse uddannelsers fagprofiler i Kemiteknik og Funktionelle Materialer på kandidatdelen. 

Som studerende får du mulighed for at være med i vores igangværende forskningsprojekter og opleve et spændende forskningsmiljø.

Vi inviterer dig til at deltage i vores projekter eller til at følge vores kurser og blive klædt på til at fungere som innovativ ingeniør i en globaliseret verden!

SDU Chemical Engineering Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7360

Sidst opdateret: 12.10.2023