Skip to main content

SDU Biotechnology

SDU Biotechnology

Sektion for bioteknologi udvikler teknologier til fremstilling af produkter ud fra terrestriske og akvatiske råvarer som planter, mikroorganismer, alger og organiske restprodukter.

Vores mål er at udvikle nye teknologier til bæredygtig forarbejdning af råvarer. Disse teknologier skal være skånsomme mod miljøet samt resultere i produkter som energi, fødevarer, foder og lægemidler af høj kvalitet.

Med nye bæredygtige og miljøeffektive biologiske processer kan begrænsede ressourcer erstattes med genanvendelige råvarer.

Både i vores undervisning og forskning er fokus tværfagligt og der inddrages kompetencer fra bl.a. kemi, matematik, biologi, og fysik.

Kerneområderne i bioteknologi :

Analytisk kemi og naturressourceteknologi

Protein teknologi, industriel mikrobiologi

Energi, genanvendelse og miljø

Fødevarer, foder og lægemidler

Optisk Spektroskopi, biologiske afbildningsteknikker og regenerativ medicin.

 

Kontaktoplysninger:

Privat

 

 


 

 

 


Sektionsleder
Eva Arnspang Christensen
Telefon:   +45 6550 4682
E-mail: arnspang@igt.sdu.dk