Skip to main content

Nyhedsbrev 4

Læs mere om hvordan første del af NatureMoves-projektet er forløbet samt om starten af anden del af projektet

NatureMoves – spørgeskemaundersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen med 5. og 8. klasser har kørt i maj til august måned 2015 på 46 skoler i fem kommuner. Lidt over 2.000 elever har svaret på spørgeskemaet om deres aktive udeliv og friluftsvaner, mens ca. 600 af deres forældre har svaret på et tilsvarende skema til voksne.

LÆS OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN – vidensbrev 2

For at få så stor deltagelse som muligt blev der udloddet en præmie til skolen med den højeste svarprocent blandt både elever og forældre. Præmien er en udendørs aktivitetsdag for skolens 6. og 9. klasser arrangeret af en gruppe kompetente og engagerede idrætsstuderende fra Syddansk Universitet.

Vi kan nu afsløre, at blandt de mange deltagende skoler er det Højmark Skole og Videbæk Skole fra Ringkøbing Skjern Kommune, som har vundet præmien. Begge skoler har markeret sig med en flot svarprocent på omkring 70%, når både elever og forældre regnes med, hvilket er rigtigt flot.

Der arbejdes nu på at arrangere natur-aktivitetsdagen, som sandsynligvis løber af stablen d. 1/10. Vi glæder os til at kunne fortælle mere om dette arrangement.

I kraft af den store interesse for spørgeskemaundersøgelsen har vi fået svar og data fra både elever og forældre, der gør, at vi kan lave de analyser, som vi havde håbet på. Derfor vil vi gerne takke alle de deltagende elever, forældre og skoler for jeres tid og engagement. Vi håber, at det samtidig har fået eleverne til at reflektere over deres udendørsaktiviteter, og hvad naturen betyder for dem, har givet gode diskussioner og evt. ny inspiration.

I den næste periode arbejder vi med at analysere data, og forhåbentligt vil vi i løbet af efteråret kunne publicere en samlet rapport med resultater. Rapporten tænkes udgivet i Movements skriftserien fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

Den kvalitative del – hvad betyder naturen og særlige steder?

Sideløbende med arbejdet med spørgeskemaundersøgelsen er den kvantitative del af projektet gået i gang. Målet er her at få et dybere kendskab til børn og unges relation til naturen og særlige steder.

LÆS OM PROJEKTETS OPBYGNING – vidensbrev 1

Jan Arvidsen er pt i gang med at indhente data til sit Ph.D.projekt Exploring Everyday Relations between Children and Selected Places in Nature. I første del af studiet handler det om feltstudier på Havrehedskolen i Morud i Nordfyns kommune med brug af observation, billedmateriale og kvalitative interviews.

Siden sidst er der endvidere blevet koblet et antal specialestuderende på projektet. Længst fremme er Casper Månsson, som er i gang med at lave feltstudier på tre udvalgte steder for børn. Casper benytter sig af kvalitative metoder med observation og fokusgruppeinterviews.

Implementeringsdelen – nye steder og nye muligheder for børn og unges friluftsliv

Det kan afslutningsvist nævnes, at vi allerede nu er gået i gang med at forberede projektets implementeringsdelen (del 2).

LÆS OM PROJEKTETS OPBYGNING – vidensbrev 1

Planen er at anvende de kvantitative såvel som de kvalitative resultater til at identificere og udvikle en række visions- eller mønsterprojekter. Intentionen er, at visionsprojekterne skal implementeres og vise nye steder og nye muligheder for børn og unges friluftsliv.

Vi vil løbende informere mere udførligt om planerne med udvikling og implementering af visionsprojekter.

Redaktionen afsluttet: 25.09.2015