Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

På denne side kan du læse mere om enhedens forskningsprojekter og -aktiviteter.

Active Living er en tværfaglig forskningsenhed med fokus på rum og rammer for det aktive liv. Med afsæt i sundheds- og samfundsvidenskabelige tilgange skaber og formidler vi viden om forudsætningerne for og betydningen af livslang fysisk aktivitet og bevægelse.

For os er det vigtigt, at vi gennem forskning, formidling og uddannelse gør en forskel - både i specifik videnskabelig forstand og på et bredere samfundsniveau.

Active Living hører hjemme på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.

Mission og vision

  • Active Living stræber efter at skabe bedre rammer for fysisk aktivitet gennem forskning, udvikling og uddannelse.
  • Vores mål er, at fysisk aktivitet bliver en del af hverdagen for alle.
  • Vi indgår i strategiske samarbejder med lokale, nationale og internationale forsknings- og udviklingspartnere. Vi tror på, at vi er stærkere sammen og kommer længere sammen.
  • Vi står altid klar til at drøfte mulige projekter og samarbejder.

Active Living rummer bl.a. tre centre: FIIBL, CISC og Playground Research. Læs mere om deres forskningsprojekter
  

Læs mere om forskningsprojekter og -aktiviteter i Active Living

Se oversigt over vores forskningspublikationer.

Sidst opdateret: 23.11.2023