Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Sidefaget i tysk er et fuldtidsstudium, der udgør 95 ECTS, hvoraf 45 ECTS er på bachelorniveau og 50 ECTS er på kandidatniveau.

Fag på BA-delen (45 ECTS ):

 • Skriftlig kommunikation I (5 ECTS)
 • Skriftlig kommunikation II (5 ECTS)
 • Mundtlig kommunikation (5 ECTS)
 • Samfund og historie I (5 ECTS)
 • Samfund og historie II (5 ECTS)
 • Sprogbeskrivelse I (5 ECTS)
 • Sprogbeskrivelse II (10 ECTS)
 • Tekstlæsningens teori og praksis (5 ECTS)

Fag på kandidatdelen (50 ECTS ):

 • Tekstproduktion (5 ECTS)
 • Sprogligt seminarfag (5 ECTS)
 • Kultur- og litteraturhistorie I (5 ECTS)
 • Kultur- og litteraturhistorie II (5 ECTS)
 • Den tyske litteraturs hovedværker og mundtlig kommunikation (10 ECTS)
 • Litterært/kulturhistorisk/historisk seminarfag (5 ECTS)
 • Åbent seminarfag (5 ECTS)
 • Valgfag (10 ECTS)

Du kan læse mere om fagene i studieordningen.

Sammen med en relevant kandidatuddannelse giver sidefaget på 95 ECTS undervisningskompetence inden for gymnasiesektoren.

Vælger du at stoppe sidefaget, når du har opnået 45 ECTS, betragtes det som et tilvalg. Du opnår dermed ikke undervisningskompetence til gymnasiesektoren, men en grundlæggende faglig kompetence i dele af fagets kernefaglighed.

For studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvidenskab, teknik,  idræt samt samfundsvidenskab består kandidatuddannelsen med sidefag i Tysk af 75 ECTS i henhold til følgende model:

 • 40 ECTS konstituerende fag, jf. studieordningen 
 • 10 ECTS valgfag, jf. studieordningen 
 • Disciplinen Gymnasiepraktik, 10 ECTS
 • Disciplinen Videnskabsteori, Tværvidenskabelighed og Forsknings-formidling, 15 ECTS


Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på bachelordelen af Tysk

læs her

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på kandidatdelen af Tysk

læs her

Studieordning

Se studieordningen for sidefag i Tysk. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her

Sidst opdateret: 13.12.2018