Skip to main content
DA / EN

På en række bacheloruddannelser (find din bacheloruddannelse) skal du vælge et tilvalg eller sidefag på dit tredje studieår. Det giver dig en bredere faglighed, og gør dig i stand til arbejde med en problemstilling fra flere faglige vinkler.

Tilvalg findes kun på bachelorniveau. Sidefag kan du fortsætte med videre ind i en kandidatuddannelse, hvis du har lyst til det.

Tysk, mere end bare sprog

Uddannelsen er for dig, der vil beskæftige dig med sproget og den tysksprogede litteratur, men også med historien, filosofien og med samfunds- og medieforhold i de tysksprogede lande. Den tyske kultur er traditionsrig og innovativ. Tyske film, tysk kunst og litteratur præger kulturelle debatter, også i Danmark. Film som Das Leben der Anderen, Der Untergang og Das weisse Band har skabt røre ikke kun i Tyskland, men også internationalt. Som sidefagsstuderende i Tysk får du et indgående kendskab til den tyske kultur og litteratur, den ældre såvel som den moderne.

En uddannelse med fokus på fortidige såvel som fremtidige samfundsforhold

Selvfølgelig indgår det tyske sprog også som en central del på uddannelsen, og du udsættes for så meget tysk som muligt, både på sprogfærdighedskurser og på øvrige kurser, hvor undervisningen og eksamenerne også foregår på tysk. Derudover kan du deltage i den tyske sprogcafé og i et tandemprojekt sammen med andre tyskstuderende. Alt dette er med til at uddanne dig til en kompetent sprogbruger. På tyskuddannelsen på SDU i Odense spiller samfundsperspektivet og den historiske vinkel en vigtig rolle. I det hele taget lægger vi vægt på, at uddannelsen også giver en forståelse af moderne tysklandsforhold.

NB! Hvis du har centralt fag inden for biologi, matematik, datalogi, fysik, idræt, kemi eller samfundsfag og har valgt eller tænker på at vælge tysk som sidefag, skal du være opmærksom på, at sidefaget på kandidatuddannelsen vil blive udvidet med 30 ECTS. Dette medfører, at din kandidatuddannelse bliver på i alt 2½ år (150 ECTS). Studietidsforlængelsen på 30 ECTS er SU-berettiget.

 

Derfor skal du læse...

  • Der er ekstremt stort behov for akademikere med tyskkundskaber, både skriftlige og mundtlige såvel som kulturhistoriske.  
  • Du understøtter dit centralfag med en uddannelse, der omfavner en hel nation, lige fra sproget til samfundsforhold.  
  • Du kvalificerer dig til at læse videre på kandidatuddannelsen i Tysk eller en af de nærliggende kandidatuddannelser.  

 

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram