Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Du kan se uddannelsens opbygning og finde links til fagbeskrivelser på siderne til indskrevne studerende:

 

 Samfundsfag (sidefag på bachelorniveau)

 Samfundsfag (sidefag på kandidatniveau)