Skip to main content

Du kan søge ind på sidefaget i Samfundsfag, hvis du går på en bacheloruddannelse, hvor muligheden for sidefag indgår.

Du skal opfylde følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B
  • Historie B/Samfundsfag B/Samtidshistorie B eller Idéhistorie B

 

Begrænset antal pladser

Der er et begrænset antal pladser på sidefaget i samfundsfag. Hvis vi ikke kan optage alle ansøgere, udregner vi et simpelt gennemsnit af de fag, du har bestået på din bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. Vi optager de ansøgere, der har det højeste gennemsnit.