Skip to main content

Adgangskrav

Du kan søge ind på sidefaget i Samfundsfag, hvis du går på en bacheloruddannelse, hvor muligheden for sidefag indgår.

Du skal opfylde følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B
  • Historie B/Samfundsfag B/Samtidshistorie B eller Idéhistorie B

Begrænset antal pladser

Der er et begrænset antal pladser på sidefaget i samfundsfag. Hvis vi ikke kan optage alle ansøgere, udregner vi et simpelt gennemsnit af de fag, du har bestået på din bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. Vi optager de ansøgere, der har det højeste gennemsnit.

Opfylder du ikke adgangskravene?

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav skal du uploade dokumentation for, at du følger et gymnasielt suppleringskursus, HF-enkelfag eller lignende. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en individuel kompetencevurdering. Alternativt kan du søge dispensation på universitetet. Læs mere om dine muligheder.

Læs mere om optagelse på tilvalg og sidefag

Søg ind på tilvalg/sidefag

Husk at søge senest 1. maj, hvis du skal starte tilvalg eller sidefag til sommer

Søg nu

Optag Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 28.02.2020