Samfundsfag (Sidefag)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Dette sidefag foregår på dansk

Sidefaget i samfundsfag omhandler politik i bred forstand. Som studerende skal man blive i stand til at forstå og analysere alt, hvad der har med samfund, politik og politiske processer at gøre.