Uddannelsens opbygning

Et sidefag i idræt og sundhed består af et bachelorsidefag på 45 ECTS:

EFTERÅR - 20 ECTS FORÅR - 25 ECTS
1 . kvarter 2. kvarter 3. kvarter 4. kvarter
FF2 Aktivitetsudvikling og bevægelsesmiljøer 5 ECTS FF3 Bevægelse og sundhed i samfundet 10 ECTS FF5 Spring, biomekanik og funktionel anatomi 10 ECTS FF6 Kredsløbstræning 5 ECTS
FF4 Fra nerve til muskelfunktion 5 ECTS Linjefag 5 ECTS Linjefag 5 ECTS

I alt 45 ECTS

Og et kandidatsidefag på 75 ECTS

  EFTERÅR - 30 ECTS FORÅR - 30 ECTS
 1. kvarter 2. kvarter 3. kvarter 4. kvarter
 1. år  FF8: Energiomsætning 5 ECTS FF9 Humanistisk samfundsvidenskabelige forskningsmetoder og analysetilgang 5 ECTS FF10 Kvantitative forskningsmetoder og statistik 5 ECTS Valgfag (VF1/VF2 eller VF3) 10 ECTS
Linjefag 10 ECTS Linjefag 10 ECTS Linjefag 10 ECTS Linjefag - 5 ECTS
 2. år.

Kandidatvalgfag (frit valg mellem konstituerende eller valgfrit) 15 ECTS

   I alt 75 ECTS