Skip to main content

Du kommer til at beskæftige dig med sundheds- og naturvidenskabelige, humanistisk-samfundsvidenskabelige og praktisk-pædagogiske perspektiver.

Studiet fokuserer på idræt og indeholder bl.a.:

  • fysiologi og biomekanik
  • kultur og samfundsforhold
  • idrættens discipliner og praksisområder
  • pædagogik og læring

En hovedambition er at kvalificere dig som underviser og formidler inden for disse og andre områder.

Derfor skal du læse...

  • På Idræt og sundhed vil du blive en del af et aktivt studiemiljø, der er præget af stor faglighed og uformelle studenternetværk.
  • Jobmulighederne strækker sig lige fra undervisning, formidling og forskning til konsulent- og trænerarbejde. Både indenfor det offentlige og private arbejdsmarked.