Skip to main content

Adgangskrav

Du kan søge ind på sidefaget i Idræt og sundhed, hvis du går på en bacheloruddannelse, hvor muligheden for sidefag indgår. Du skal opfylde de samme  adgangskrav som til bacheloruddannelsen i Idræt og sundhed, dvs.:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B
  • Mindst et af følgende krav:
    • Fysik B
    • Geovidenskab A
    • Biologi A og Fysik C

Idrætsfagligt CV

Du skal vedlægge et idrætsfagligt CV, når du sender din ansøgning.

Der er et begrænset antal pladser på sidefaget i Idræt og sundhed. Er der flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, udvælger vi ansøgere ud fra det vedlage idrætsrelevante CV. 

Opfylder du ikke adgangskravene?

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, skal du uploade dokumentation for, at du følger et gymnasialt suppleringskursus, HF-enkeltfag eller tilsvarende. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en individuel kompetencevurdering. Alternativt kan du søge dispensation på universitetet. Læs mere om dine muligheder.

Læs mere om optagelse på tilvalg og sidefag