Adgangskrav og optagelse

Du kan søge ind på sidefaget i Idræt og sundhed, hvis du går på en bacheloruddannelse, hvor muligheden for sidefag indgår.

Du skal opfylde følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik B
  • Mindst et af følgende krav:
    • Fysik B
    • Geovidenskab A
    • Biologi A og Fysik C

Du skal skrive en motiveret ansøgning og et CV

Der er et begrænset antal pladser på sidefaget i Idræt og sundhed. Udvælgelse sker på af en motiveret ansøgning vedlagt et idrætsrelevant CV. 

Opfylder du ikke adgangskravene?

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav skal du uploade dokumentation for, at du følger et gymnasielt suppleringskursus, HF-enkelfag eller lignende. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en individuel kompetencevurdering. Alternativt kan du søge dispensation på universitetet. Læs mere om dine muligheder.

Læs mere om optagelse på tilvalg og sidefag

Søg ind på tilvalg/sidefag

Husk at søge senest 1. maj, hvis du skal starte tilvalg eller sidefag til sommer

Søg nu