Skip to main content

Uddannelsens opbygning

 Sidefag i filosofi er et fuldtidsstudium, der udgør 95 ECTS, hvoraf 45 ECTS er på bachelorniveau og 50 ECTS er på kandidatniveau. Sammen med en relevant kandidatuddannelse giver tilvalg på 95 ECTS undervisningskompetence inden for gymnasiesektoren.

Vælger du at stoppe sidefaget efter bachelordelen, har du læst det, som svarer til et tilvalg, og du opnår ikke undervisningskompetence til gymnasiesektoren, men en grundlæggende faglig kompetence i dele af fagets kernefaglighed.

 

Sidefag på BA-delen:  

Filosofiens historie 1 (5 ECTS) 

Teoretisk filosofi 1 (5 ECTS)

Praktisk filosofi 1 (5 ECTS) 

Filosofiens historie 2 (5 ECTS) 

Teoretisk filosofi 2 (5 ECTS) 

Praktisk filosofi 2 (10 ECTS) 

Logik (10 ECTS) eller Eksistens, praksis og forståelse (10 ECTS)

Sidefag på Kandidat-delen:

Videnskabsteori 2 (5 ECTS) og Praktisk filosofi 3 (5 ECTS)

Teoretisk filosofi 3 (10 ECTS)

Filosofiens historie 4 (10 ECTS)

Teoretisk og praktisk filosofi 4 (5 + 5 ECTS) eller Logik (10 ECTS) eller Eksistens praksis og forståelse (10 ECTS)

Valgfag (10 ECTS)

For studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvidenskab, teknik,  idræt samt samfundsvidenskab består kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi af 75 ECTS i henhold til følgende model:

  • 40 ECTS konstituerende fag, jf. studieordningen 
  • 10 ECTS valgfag, jf. studieordningen 
  • Disciplinen Gymnasiepraktik, 10 ECTS
  • Disciplinen Videnskabsteori, Tværvidenskabelighed og Forsknings-formidling, 15 ECTS

 

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på bachelordelen af Filosofi

læs her

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på kandidatdelen af Filosofi

læs her

Studieordning

Se studieordningen for sidefag i Filosofi. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her

Sidst opdateret: 29.10.2018