Skip to main content
DA / EN

På en række bacheloruddannelser (find din bacheloruddannelse) skal du vælge et tilvalg eller sidefag på dit tredje studieår. Det giver dig en bredere faglighed, og gør dig i stand til arbejde med en problemstilling fra flere faglige vinkler.

Tilvalg findes kun på bachelorniveau. Sidefag kan du fortsætte med videre ind i en kandidatuddannelse, hvis du har lyst til det.

Udfordre dine faggrænser med et sidefag i Filosofi

Filosofi på SDU går på tværs af filosofiske traditioner. Som sidefagsstuderende møder du teorier fra vidt forskellige filosofiske retninger og får dermed en indgående forståelse af de problemer, som teorierne forsøger at give svar på. Vi lægger vægt på nærhed mellem undervisere og studerende. Underviserne diskuterer både med hinanden og studerende, og hjælper dig gerne med både teoretisk viden, praktiske spørgsmål og faglig feedback. Med sidefag i filosofi på SDU får du kompetencerne til at analysere problemer på tværs af faggrænser, strukturere viden og definere nye begreber. Du lærer at sætte dig ind i forskellige tankegange og opbygger grundlaget for at arbejde systematisk med normer og værdier. Samtidig er der hele vejen igennem uddannelsen fokus på kritisk tænkning, argumentation og sproglig præcision.


Dine kompetencer med sidefag i Filosofi

Ud fra diskussioner om erkendelse, logik, metafysik, sprog og etik viser uddannelsen, hvordan filosofien kan bruges i forskellige sammenhænge og på vidt forskellige problemstillinger. Kompetencerne sætter dig i stand til at løse komplekse opgaver i virksomheder og organisationer og giver et fundament for at spille ind i globale dagsordener, som fx at mindske ulighed og fremme ligestilling.


Derfor skal du læse...

  • Du bliver en del af en uddannelse, der vægter et stærkt fagmiljø mellem både undervisere og studerende.  
  • På SDU vægter vi forskellige filosofiske retninger lige meget, du vil derfor ikke møde én bestemt filosofisk tankegang.  
  • Du vil med sidefag i Filosofi være i stand til at løse komplekse problemstillinger i både private og offentlige virksomheder og organisationer grundet din kritiske og systemiske tilgang til udfordringen. 


Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram