Skip to main content

Dine valg undervejs definerer dine fremtidsmuligheder

På denne uddannelse har du mange muligheder for at tone uddannelsen i den retning, du brænder for:

 • Hvad vil du lære i dine opgaver, projekter og valgfag?
 • Vil du arbejde alene eller sammen med andre?
 • Hvilket type problem vil du arbejde med i frie opgaver? 

mitsdu kan du se mere om hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i uddannelsen.

Selvom to studerende tager denne uddannelse går de ikke ud ad døren med præcis de samme kompetencer. Det betyder, at vores studerende løser mange forskellige opgaver ude i verden, når de afslutter deres uddannelse. Opgaver, der matcher de kompetencer, de har udviklet undervejs.

Du kan gå mange veje – og det er dine valg undervejs i uddannelsen, som i høj grad definerer dine muligheder.

Videoen handler om når du vælger kandidatuddannelse, men der er også gode pointer til dig som skal vælge sidefag/tilvalg.

Eksempler på, hvad studerende fra denne uddannelse har lært og gør ude i verden

Nedenfor kan du læse mere om, hvad tidligere studerende på denne uddannelse tager med sig, og hvordan de bidrager i verden. Listerne er ikke udtømmende - du vil finde masser af studerende, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabe sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.

Undervejs

Det du lærer undervejs i uddannelsen
En uddannelse i computerspiludvikling - design, teori og programmering er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • omsætte de anvendte teorier og metoder i designpraksis.

 • foretage analyser af computerspil.

 • generere og udvikle ideer og arbejde med prototyper til computerspil.

 • foretage systematiske og kriteriebaserede spiltest inden for computerspiludvikling.

 • anvende og diskutere centrale begreber fra computerspilteori, -udvikling og -design og perspektivere refleksioner til det teoretiske kompleks og destillere konklusioner.
   
 • anvende programmeringsteknikker til at skabe kørende computerspil.
 Kandidater fra denne uddannelse nævner herudover en lang række kompetencer, som de, hver især, udviklede mens de studerede.

 

 

 

 

 

Bagefter

Det du kan bidrage med efter uddannelsen
Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du skal:

 • håndtere komplekse og udviklings-orienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.
 • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.
 • anvende udviklingsmetoder og teknikker til udvikling af prototyper og computerspil.
 • anvende computerspildesignteori til at udvikle, designe og vurdere computer-spil.
 • anvende iterative udviklingsmetoder og brugerinddragelse i forbindelse med design af løsninger.
 • designe interaktion mellem mennesker og digitale såvel som analoge artefakter.
 • anvende elementære og generelle programmeringstekniske begreber, med henblik på spilprogrammering. 
 • planlægge udviklingsarbejde af computerspil.
 • håndtere udviklingsarbejdets forskellige dimensioner fra begyndelse til afslutning.
 • udarbejde en skriftlig rapport, der redegør for udviklingsarbejdes centrale teoretiske og processuelle træk, forbindelser og niveauer.
 • forholde sig refleksivt til udviklingsarbejdets læringsdimensioner.
 • forstå og anvende faglige tekster på engelsk.

Listen her giver eksempler på hvad tidligere kandidater fortæller de arbejder med efter uddannelsen. Men listen er uendeligt meget længere.