Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Sidefaget i Biologi har et omfang af 90-120 ECTS, som er fordelt over 4-5 semestre. De første 45 ECTS er på bachelorniveau; de sidste 45-75 ECTS er på kandidatniveau.

Du kan vælge at stoppe sidefaget efter bachelordelen. I så fald opnår du ikke undervisningskompetence i Biologi på gymnasialt niveau, men grundlæggende kompetencer i fagets kernefaglighed.

Opbygningen af sidefaget afhænger af dit centrale fag. Vær opmærksom på at din kandidatuddannelse bliver forlænget fra 120 til 150 ECTS hvis du har et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt centralfag.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en bachelorstuderende på 5. semester med sidefag i Biologi. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen. Skemaet varierer fra uge til uge, men der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 9-10
Eksperimentelle metoder (forelæsning)
Kl. 8-9
Zoologi og evolution (forelæsning)

Kl. 9-10
Planter, protister og svampe (forelæsning)

Kl. 8-16
Planter, protister og svampe (heldagsekskursion)

Kl. 10-12
Biologi fra molekyle til økosystem (ekskursion)
Kl. 10-12
Zoologi og evolution (eksaminatorium)
Kl. 11-12
Eksperimentelle metoder (studiefasetime)


Kl. 12-16
Eksperimentelle metoder(øvelser)
Kl. 12-13
Biologi fra molekyle til økosystem (eksaminatorium)
Kl. 12-13
Biologi fra molekyle til økosystem (forelæsning)

Kl. 16-18
Planter, protister og svampe (øvelser)