Skip to main content

Dine valg undervejs definerer dine fremtidsmuligheder

På kandidatuddannelsen i Tysk har du en masse valgfriheder og muligheder for at tone uddannelsen i den retning, du brænder for: 

 • Vil du på udlandsophold?
 • Hvad med projektorienteret forløb?
 • Hvad vil du lære i dine opgaver, projekter og valgfag?
 • Vil du arbejde alene eller sammen med andre?
 • Hvilket type problem vil du arbejde med i dit speciale?

På mitsdu kan du se mere om hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i kandidatuddannelsen i Tysk. 

 

To kandidater fra Tysk går ikke ud ad døren om to år med de samme kompetencer. Det betyder at vores kandidater løser mange forskellige opgaver ude i verden, når de afslutter deres kandidat. Opgaver, der matcher de kompetencer, de har udviklet undervejs.

Du kan gå mange veje – og det er dine valg undervejs i uddannelsen, som i høj grad definerer dine muligheder.

Eksempler på, hvad færdiguddannede kandidater har lært og gør ude i verden

Nedenfor kan du læse mere om, hvad kandidater fra denne uddannelse tager med sig, og hvordan de bidrager i verden. Listerne er slet ikke udtømmende - du vil finde masser af kandidater, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.

Undervejs

Det du lærer undervejs i uddannelsen
En uddannelse i tysk er en læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • fremskaffe, vurdere og anvende informationer om de tysksprogede landes kultur, historie og samfund, tysksproget litteratur og tysk sprog.
 • skrive et situationstilpasset og rimeligt korrekt tysk inden for forskellige genrer.
 • tale et rimeligt korrekt, let forståeligt og situationstilpasset tysk.
 • oversætte begge veje mellem tysk og dansk.
 • analysere kulturelle forhold på baggrund af kulturhistorisk og kulturteoretisk viden.
 • forstå og gøre rede for samfundsmæssige, sociale og demografiske forhold.
 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper.
 • igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

Kandidater fra denne uddannelse nævner herudover en lang række kompetencer, som de, hver især, udviklede mens de studerede.

Bagefter

Det du kan bidrage med efter uddannelsen
Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du skal:

 • indgå i projekter omkring kommunikation og markedsføring på kulturinstitutioner og i private og offentlige virksomheder.
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i en globaliseret og multikulturel verden og kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik.
 • analysere samfundsmæssige fænomener ud fra din basale fortrolighed med den tysksprogede verden og dens medier.
 • arbejde med kommunikationsopgaver, hvor viden om tyske forhold og sproglige kompetencer i skriftligt og mundtligt tysk er centrale.
 • agere som rådgiver eller konsulent i forskellige organisationer, eksempelvis på kultur-, kommunikations- eller uddannelsesområdet.
 • undervise i gymnasiet, højskolesektoren eller på universitetet.

Listen her giver eksempler på hvad tidligere kandidater fortæller de arbejder med efter uddannelsen. Men listen er uendeligt meget længere.

Error while rendering view [Video Box]. Please, make sure the rendering is configured properly or contact your administrator.