Skip to main content
DA / EN

Hvem underviser dig?

Jacob Nielsen sætter en ære i, at de studerendes arbejder med samfundsrelevante og konkrete emner:

”De studerende laver fx projekter, hvor de udvikler teknologi, der kan bruges i undervisning i folkeskolen. Først besøger de nogle klasser for at undersøge børnenes og lærernes behov. Efterfølgende tager de studerende ud for at teste de prototyper, de har lavet, hvilket fx kan være et grammatikprogram til tablets,” fortæller Jacob.

Eksempler fra hverdagen
”Jeg forsøger altid at tage udgangspunkt i relevante eksempler. Det kan fx være interfaces, hvor de studerende skal forholde sig til forskellen mellem at bruge mus og touchscreen,” siger Jacob og fortsætter:

”Når jeg underviser i game design, er det mit mål, at de studerende også bruger deres analytiske tilgang, når de selv spiller. Dermed forholder de sig fagligt til det, de beskæftiger sig med – også i deres fritid. At de så senere måske kommer og siger, at de ikke længere får helt det samme ud af at spille computerspil betyder jo blot, at undervisningen har virket,” siger han.

Samspil gør det spændende
”Tovejskommunikation, øvelser og diskussioner i undervisningen er helt klar noget, jeg vægter højt. Undervisningen skal være aktiv, så alle bliver involveret og får flere perspektiver på teorien, ” lyder det fra Jacob, der nyder samspillet med de studerende.

Fakta om Jacob

  • Underviser i interaktionsdesign og Game design på diplomingeniør i IT og civilingeniør i Software Engineering
  • Underviser i robotteknologi & hardware på lærings- og oplevelsesteknologi
  • 37 år, uddannet civilingeniør i Robotteknologi og skrevet ph.d. om, hvordan man kan bruge robotteknologi til at lave musik
  • Har arbejdet med at udvikle cms-systemer til restaurationsbranchen samt udvikling og test af ny teknologi til genoptræning

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 02.08.2023