Skip to main content

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for virksomhedsøkonomi, marketing, ledelse, kommunikation, kultur og forhandling, og gør dig kvalificeret til at blive en væsentlig beslutningstager i internationale foretagender.

I uddannelsesforløbet kombineres økonomi, marketing og management med forhandling, sprog og interkulturel kommunikation. Den økonomisk-samfundsvidenskabelige og den sproglig-kulturelle del vægter lige meget. 

Vælg mellem fem profiler

Du skal vælge et hovedsprog svarende til det, du har forudsætninger i fra din bacheloruddannelse (engelsk eller tysk). Desuden skal du vælge én profil ud af de fem, der findes. Hver af profilerne kombinerer kurser fra stærke forskningsmiljøer indenfor hhv. det humanistiske og det samfundsvidenskabelige område.

De fem profiler er:

  • International Relations
  • Human Resource Management
  • International Market Relation
  • International Communication Management
  • Global Marketing Management

Herudover indgår også fælles fag på tværs af sporene samt valgfag. Endelig afsluttes studiet med et kandidatspeciale.

Undervisningen er på engelsk, dog foregår sprogfaget på tysk, hvis det valgte hovedsprog er tysk.