Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på Cand.negot. skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du opfylder adgangskravene, hvis du har bestået:

Bemærk, du har ikke retskrav til alle sprogprofiler, men kun på den specifikke sprogretning, du har læst på bacheloren.
Hvis du har gennemført en Negot Arabisk eller Negot Spansk og har retskrav på optagelse, skal du læse om hvilke særlige regler der gælder for dig, i uddannelsens studieordning.
 

Har du en anden uddannelse?

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse, der indeholder minimum 10 ECTS inden for hvert af følgende fagområder:

  • Marketing
  • Erhvervsøkonomi/organisation
  • Økonomi
  • Kultur
  • Kommunikation
  • Sprog: De krævede 10 ECTS i sprog skal svare til den profil, du søger optagelse på. 

Du skal selv vurdere din uddannelse

I vores vurdering af din ansøgning har vi brug for, at du udfylder et skema, hvor du selv angiver, hvilke fag fra din uddannelse du anser for relevante ift. adgangskravene. Du skal uploade det udfyldte skema som bilag i ansøgningsportalen.

Du finder vurderingsskemaet her

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk, og du skal derfor dokumentere dine engelskkundskaber, med mindre din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse.

Se krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end pladser, udvælger vi ansøgere på baggrund af et simpelt gennemsnit af alle karakterer fra bacheloruddannelsen.

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

  • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. februar:

  • 15. oktober for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. september for ansøgere fra lande uden for EU/EØS
Søg ind nu til studiestart i februar

Ansøgningsfristen er 15. oktober.

Sådan søger du