Skip to main content
DA / EN

Miljøingeniørens opgaver

Gennem det sidste århundrede er vores levealder således fordoblet og vores materielle velfærd steget fem gange. Samtidig er vi i løbet af de hundrede år blevet fire gange flere, og i dag, er vi mere end ca. 7 milliarder mennesker på jorden. Det er en stærk og på mange måder positiv udvikling. Men den vækker også til eftertanke.

Bagsiden af den positive udvikling er nemlig en voksende trussel mod dens eget grundlag: Naturens ressourcebase og tilstanden af det miljø, som vi afhænger af. Væsentlige ressourcer som landbrugsareal, fossile brændsler, sjældne metaller og et uundværligt næringssalt som fosfor kan komme i underskud på globalt plan på samme måde som vand og fødevarer kan – og allerede er – på lokalt og regionalt plan. Vi står foran en sandsynlig global påvirkning af klimaet fra vores ændringer af naturens kulstofkredsløb, og vi ser alvorlige effekter på mennesker og dyr, der sandsynligvis stammer fra vores brug af toksiske og hormonlignende kemikalier.

Meget tyder derfor på, at vi i det kommende århundrede står over for menneskehedens største teknologiske skifte nogensinde. Vi er tvunget til at ændre vores udvikling og teknologi fra vores store afhængighed af begrænsede og udtømningstruede ressourcer til i stedet at bygge på vedvarende ressourcer. Teknologier med store miljøpåvirkninger skal afløses af teknologier i bedre balance med naturen. Det er en stor udfordring. Men det åbner også nye muligheder, og det placerer ingeniøren i en nøglerolle i udviklingen af teknologi til en mere bæredygtig fremtid.

Vi står over for en tid med teknologiske omvæltninger, og vi er nødt til at komme med nye løsninger til næsten alt – lige fra store sociale infrastruktur systemer til dit hjem, din bil og bøffen på din tallerken. Mere end noget andet vil ingeniøren være den, der mestrer den miljømæssige dimension professionelt og som kan finde miljøvenlige løsninger blandt alle de nye opfindelser.

På denne side kan du læse om nogle af de vigtigste tendenser og teknologiske forandringer i den sociale infrastruktur i industri, landbrug og i vores hjem. Dette vil give dig en idé om de opgaver, som vi står over for, og hvad din rolle som miljøingeniør kunne være.

På samme tid vil du få et indblik i dele af universitetets forskning, og du kan finde eksempler på de spændende aktuelle aktiviteter, som du kan deltage i i løbet af din studietid. Du kan også se mange af de projekter, som du kommer til at arbejde på.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 11.02.2021