Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer 2 år fordelt på 4 semestre, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

På civilingeniøruddannelsen i maskinteknik (Sønderborg) kan du vælge imellem to specialiseringer: