Skip to main content

Klinikersporet

På klinikersporet lærer du om medicinsk og radiologisk diagnostik samt klinisk farmakologi. Undervisningen baseres på forelæsninger og gruppearbejde omkring cases fra det virkelige liv. Her skal du diagnosticere, lave behandlingsplaner og håndtere patienter med lidelser af mange forskellige typer. Derudover lærer du om de medicinske (farmakologiske) behandlingsprincipper og især med fokus på smerter, gigtsygdomme og knogleskørhed.

Professionssporet

Professionssporet er en fortsættelse af bacheloruddannelsen. Færdighedstræningen fortsættes med vægt på diagnostik og behandling af ekstremiteterne samt træningslære. På professionssporet (i de praktiske fag) er det obligatorisk, at alle studerende bidrager til timerne i afklædt tilstand og fælles med alle de øvrige studerende. ’Afklædt tilstand’ betyder, at studerende beholder undertøj (trusser/bh) på, og ’fælles med de øvrige studerende’ betyder, at alle studerende øver i samme lokale uden hensyntagen til køn, alder, højde, vægt, religion eller lignende.

På professionssporet er det ligeledes obligatorisk, at alle studerende indgår i videooptagelser i både påklædt og afklædt tilstand. Brugen af video er en god måde at lære kliniske færdigheder på gennem både observation af video, produktion af video samt det at modtage og give feedback på en færdighed optaget på video. Denne ressource ses som et væsentlig didaktisk element for at opnå de færdighedsmæssige kompetencer på det niveau, der gør den studerende klar til virket som kiropraktor. I radiografi lærer du om radiografisk billeddannelse (fx røntgen), strålebeskyttelse og undersøgelsesteknikker. På klinikopholdene diagnosticerer du rigtige patienter under supervision, og du er ansvarlig for behandlingsplanen.

Akademikersporet

Akademikersporet består af et kandidatspeciale. Først skal du igennem et undervisningsforløb, hvor du lærer, hvordan du skal designe din undersøgelse og håndtere data på en videnskabelig måde. Herefter laver du et selvstændigt videnskabeligt projekt, hvor du samtidig lærer, hvordan man bliver en kritisk forbruger af information om bevægeapparatets lidelser.

Praktisk og teoretisk orienteret

Undervisningen er både praktisk og teoretisk orienteret og består af undervisning i 6 fag:

  • Almen diagnostik
  • Billeddiagnostik
  • Klinisk biomekanik
  • Radiografi
  • Klinisk farmakologi
  • Klinikophold
  • Kandidatspeciale

I almen diagnostik lærer du at stille en diagnose ud fra sygehistorier i bestemte emner. Du arbejder i små grupper, og din viden fra biomedicinsporet integreres med sygdomslære og klinisk erfaring fra eksperter på området. I faget radiografi lærer du at tage røntgenbilleder på professionelt og opdateret apparatur. Undervisningen i billeddiagnostik fokuserer på tolkning af forskellige former for billeddiagnostisk materiale fx røntgenbilleder, MR-scanninger, CT-scanninger og ultralyds-skanninger.

I kandidatuddannelsen indgår også flere klinikophold. Hovedopholdet vil foregå på et af de danske rygcentre, hvor du vil udrede patienter i et tværfagligt miljø. I løbet af klinikopholdet kommer du også ud i ophold på forskellige hospitalsafdelinger og i privat kiropraktorpraksis. Du trænes i at optage sygehistorier, lave undersøgelser, stille diagnoser, lægge behandlingsplaner og udføre superviseret behandling af en bred vifte af patienter med problemer i bevægeapparatet. 

Retningslinjer for ’god kiropraktisk uddannelse’

Uddannelsen følger retningslinjerne for ’god kiropraktisk uddannelse’ i Europa, som er beskrevet af ’The European-South African Education Collaboration’. Indholdet af retningslinjerne findes i dokumentet "Education position statement".

 

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af Klinisk biomekanik. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ eller frokostpause.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
   
Kl. 08-11
Muskuloskeletal management og den biopsychosociale model (undervisning)
 
Kl. 8-11
Ekstremiteter; diagnostik og behandling af ekstremitetslidelser (undervisning)  
 
Kl. 12-13
Ekstremiteter; diagnostik og behandling af ekstremitetslidelser (undervisning) 
Kl. 10-13
Idrætsskader - diagnostik og behandling (undervisning)
Kl. 11-13
Muskuloskeletal management og den biopsychosociale model (undervisning)