Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Herunder ser du opbygningen af kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik: 

[Klik for stort billede]

Klinikersporet

På klinikersporet lærer du om medicinsk og radiologisk diagnostik samt klinisk farmakologi. Undervisningen baseres på forelæsninger og gruppearbejde omkring cases fra det virkelige liv. Her skal du diagnosticere, lave behandlingsplaner og håndtere patienter med lidelser af mange forskellige typer. Derudover lærer du om de medicinske (farmakologiske) behandlingsprincipper og især med fokus på smerter, gigtsygdomme og knogleskørhed.

Professionssporet

Professionssporet er en fortsættelse af bacheloruddannelsen. Færdighedstræningen fortsættes med vægt på diagnostik og behandling af ekstremiteterne samt træningslære. På professionssporet (i de praktiske fag) er det obligatorisk, at alle studerende bidrager til timerne i afklædt tilstand og fælles med alle de øvrige studerende. ’Afklædt tilstand’ betyder, at studerende beholder undertøj (trusser/bh) på, og ’fælles med de øvrige studerende’ betyder, at alle studerende øver i samme lokale uden hensyntagen til køn, alder, højde, vægt, religion eller lignende.

På professionssporet er det ligeledes obligatorisk, at alle studerende indgår i videooptagelser i både påklædt og afklædt tilstand. Brugen af video er en god måde at lære kliniske færdigheder på gennem både observation af video, produktion af video samt det at modtage og give feedback på en færdighed optaget på video. Denne ressource ses som et væsentlig didaktisk element for at opnå de færdighedsmæssige kompetencer på det niveau, der gør den studerende klar til virket som kiropraktor. I radiografi lærer du om radiografisk billeddannelse (fx røngten), strålebeskyttelse og undersøgelsesteknikker. På klinikopholdene diagnosticerer du rigtige patienter under supervision, og du er ansvarlig for behandlingsplanen.

Akademikersporet

Akademikersporet består af et kandidatspecialeFørst skal du igennem et undervisningsforløb, hvor du lærer hvordan du skal designe din undersøgelse og håndtere data på en videnskabelig måde. Herefter laver du et selvstændigt videnskabeligt projekt, hvor du samtidig lærer, hvordan man bliver en kritisk forbruger af information om bevægeapparatets lidelser.

Retningslinjer for ’god kiropraktisk uddannelse’

Uddannelsen følger retningslinjerne for ’god kiropraktisk uddannelse’ i Europa, som er beskrevet af ’The European-South African Education Collaboration’. Indholdet af retningslinjerne findes i dokumentet "Education position statement".

Sidst opdateret: 01.04.2019