Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Efter afsluttet kandidatuddannelse får du autorisation som kiropraktor. For at opnå ret til selvstændigt virke og dermed være kiropraktor i egen klinik, skal du gennemføre et års turnustjeneste (praktisk uddannelse) hos en autoriseret kiropraktor. Ønsker du at arbejde som kiropraktor indenfor sygehusvæsenet eller forskningen, er der intet krav om turnustjeneste.

Kiropraktik - et område i rivende udvikling

Der arbejder i dag mere end 600 autoriserede kiropraktorer i sundhedsvæsenet i Danmark, hvoraf nogle har deres egen klinik og andre arbejder som assistenter. Men der er også kiropraktorer ansat i andre jobfunktioner og mange kombinerer forskellige stillinger. Mulighederne indenfor kiropraktorfaget udvikles konstant. Fx. har du også mulighed for at specialisere dig inden for sygehusvæsenet eller for specialisering i et bestemt vidensområde med en masteruddannelse (sport, børn, folkesundhed m.fl.) Du har også gode muligheder for at blive underviser på uddannelsen i klinisk biomekanik, blive inddraget i forskningsprojekter eller videreuddanne dig til forsker.

Gode jobmuligheder

Da Syddansk Universitet er det eneste universitære uddannelsessted i Skandinavien, er der gode jobmuligheder. I Danmark og resten af Skandinavien er der for øjeblikket ikke nogen arbejdsløshed inden for området. Uddannelsen vil også give dig mulighed for beskæftigelse i udlandet - eksempelvis i Norge, Sverige, England, USA og Australien.

Kom med en tur til SDU Odense

Løs kliniske og sundhedsmæssige problemstillinger