Skip to main content
DA / EN

Fra forsøg i kolbe til 4 tons biomasse

Civilingeniør i kemi- og bioteknologi, Kit Kellebjerg Mogensen, arbejder hos en udviklings- og forskningsafdeling ved Inbicon, der er et datterselskab til Dong Energy. Her forsker hun i 2. generations bioethanol, som er et CO2-neutralt brændstof, der udvindes af landbrugets restprodukter.


”Jeg arbejder i et team af forskellige specialister og alle har fokus på at optimere Inbicons proces. Jeg er specialist i forbehandling. Det vil sige, at jeg gennemfører forsøgskørsel på vores pilotanlæg i Skærbæk. Her er det min opgave at planlægge testene i forhold til råstoffer og indstillinger,” fortæller Kit og fortsætter:

”Lige nu tester vi hvedehalm, men vi har fx også arbejdet med majs, bagasse og EFB, der er et restprodukt fra palmeolie. Faktisk har vi lige solgt et EFB-pilotanlæg til Japan.”

Fra små mængder til stor skala
Kit har været med til at overføre resultaterne fra pilotanlægget til Inbicons demonstrationsanlæg i Kalundborg, der kan behandle 4 tons biomasse i timen. Dermed er det et af de største i verden.

”På uddannelsen lærer vi om, hvor svært det er at opskalere processer. Derfor er det spændende at følge processen fra kolbeskala, hvor vi arbejder med 100 g til 10 kg i batchprocesser til pilotanlægget, der kan klare 100 kg/time, til det større anlæg, hvor vi kører 1000 kg/time, og endelig til det helt store demonstrationsanlæg,” siger hun.

Ingeniøruddannelse giver helhedsforståelse
”Jeg er desuden ansvarlig for analysedelen af pilotforsøgene og bruger derfor også en del timer i laboratoriet. Jeg kan godt lide afvekslingen mellem at være ude ved anlæggene og inde i laboratoriet, hvor jeg er med til at udvikle nye metoder til at analysere de ting, jeg arbejder med i stor-skala. På den måde hænger tingene godt sammen og jeg får en spændende og afvekslende arbejdsdag ud af det”.

Som kemiingeniør kan Kit både udregne masse,- og energibalancer og sætte det ind i et større perspektiv:  ”Jeg er glad for, at jeg er ingeniør, fordi det giver mig mulighed for at forske, og samtidig bruge den viden. jeg opnår, i det praktiske opskaleringsarbejde,” siger hun og slutter:  ”Det er spændende at være med til at fremstille den bioethanol der i dag tilsættes benzin i Danmark på den mest effektive måde.”

Fakta 

Vil du være civilingeniør i kemi- og bioteknologi starter du på bachelordelen (3 år) og får derefter videre til kandidatdelen (2 år).

På kandidatuddannelsen vælger du en ud af fire fagprofiler: 

  • Bioteknologi og bioraffinering
  • Funktionelle materialer
  • Kemiteknik
  • Miljøeffektiv teknologi

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 01.08.2023