Skip to main content

Der er store sociale uligheder i den gennemsnitlige levealder. Også i Danmark er der befolkningsundergrupper, der har en kortere levetid end gennemsnitsborgeren og/eller tilbringer mange flere leveår med kronisk sygdom. Hvad er de underliggende årsager til sådanne uligheder? Og hvad kan der gøres for at forebygge eller mindske dem? Folkesundhedsindsatser retter sig netop mod at opdage og mindske ulighed mellem forskellige grupper i samfundet og hvordan der f.eks. kan sættes ind for at støtte folk til at træffe sunde beslutninger.  

Vi har i Danmark mange uløste problemstillinger, der er en trussel mod den danske folkesundhed. Hvorfor stiger forekomsten af dårlig mental sundhed blandt unge? Og hvordan tilrettelægger vi samfundet og sundhedssystemet i takt med den stigende ældrebyrde. Også nye internationale kriser som krig i Europa og klimaændringer kan blive en stor byrde for vores sundhedssystem og føre til øget migration. Hvordan kan migranters sundhed sikres? Og vil klimakrisen føre til nye pandemier? Disse og mange andre spørgsmål behandles på kandidatuddannelsen.

Med en kandidat i folkesundhedsvidenskab kan du være med til at forbedre folkesundheden ved at arbejde med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse på lokalt, nationalt og internationalt niveau, bl.a. ved at analysere og vurdere, hvordan forskellige indsatser og tiltag vil virke i befolkningen. Du vil være kvalificeret til at arbejde med bl.a. sundhedsplanlægning, udvikling, rådgivning, undervisning og forskning i relation til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. 

 

Derfor skal du læse...

  • Folkesundhedsvidenskab består af både samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og epidemiologi
  • Mulighed for at vælge mellem tre specialiseringer: Global Health and Equity, Health Economics and Policy eller Intervention and Evaluation
  • Få en dyb indsigt i folkesundheden og vær på sigt med til at skabe sundhedsfremme