Skip to main content

Tre hovedspor

Det samfundsvidenskabelige spor

Det samfundsvidenskabelige spor omfatter sundhedsøkonomi og projektledelse. Det samfundsvidenskabelige spor skal give den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at kunne forstå og agere i sundhedsvæsenet. Det samlede omfang er 10 ECTS. Du lærer at forstå organisationer, økonomi i relation til sundhedsvæsenet og at stille dig i spidsen for forandringsprocessor. Endelig får du konkrete værktøjer inden for projekt- og forandringsledelse.

Det forskningsmetodologiske spor

Det forskningsmetodologiske spor omfatter videnskabelige metoder herunder statistik og epidemiologi samt videnskabsteori og informationskompetence. Alle vigtige kompetencer som skal anvendes i udvikling af forskningsbaseret ergoterapi. Det forskningsmetodologiske spor skal sikre, at du som studerende får grundlæggende akademiske kompetencer, herunder lærer at opstille hypoteser og forskningsspørgsmål, søge svar på disse, tolke egne og andres resultater, vurdere videnskabelig litteratur kritisk og analytisk og forstå hvordan ny viden skabes. Det samlede omfang af Det forskningsmetodologiske spor er 30 ECTS.

Det fagvidenskabelige spor

Det fagvidenskabelige spor er vores kernespor indenfor ergoterapi og aktivitetsvidenskab. Hertil diskuterer vi sundhedsforståelser, hverdagslivsteorier, hvordan teknologier nu og i fremtiden kan understøtte menneskelig aktivitet og deltagelse, samt gennemgår metoder til evidensbasering og udvikling af ergoterapi.

Det fagvidenskabelige spor skal sikre, at de studerende videreudvikler de ergoterapeutiske og aktivitetsvidenskabelige kompetencer, som de har erhvervet sig gennem deres grunduddannelse. Det fagvidenskabelige spor skal endvidere sikre, at den viden, færdigheder og kompetencer indlært på det samfundsvidenskabelige og det forskningsmetodologiske spor integreres i en aktivitetsvidenskabelig og ergoterapeutisk sammenhæng. Det samlede omfang af det ergoterapeutiske og aktivitetsvidenskabelige spor er 35 ECTS.

Uddannelsen er tilrettelagt således, at videnskabeligt personale (aktive forskere) er ansvarlige for at tilrettelægge indhold og afvikling af modulerne. Afvikling af undervisningen sker i videst muligt omfang af forskere fra de aktive forskningsmiljøer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af ergoterapi. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ eller frokostpause.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
       
Kl. 10-14
Aktivitetsvidenskab og hverdagsteori (undervisning)
 
Kl. 10-14
Aktivitetsvidenskab og hverdagsteori (undervisning)
 
Kl. 10-14
Epidemiologi og biostatistik (forelæsning)