Uddannelsens opbygning

Din kandidatuddannelse svarer til 2 års fuldtidsstudier
Din kandidatuddannelse er normeret til 120 ECTS hvilket svarer til 2 års fuldtidsstudier (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor, at du følger 30 ECTS hvert semester.

Uddannelsen er opdelt i 8 kvarterer (moduler, inkl. valgfrie moduler samt kandidatspeciale). Hvert modul omfatter 7 ugers undervisning og en eksamensperiode på 2 uger.

Uddannelsens faglige indhold er inddelt i tre hovedområder; det ergoterapeutiske- og aktivitetsvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det forskningsmetodologiske område.

Som studerende vil du som udgangspunkt have 3 undervisningsdage om ugen.

Hvad betyder antal undervisningsdage?
Et modul på 5 ECTS vil som hovedregel have 1 undervisningsdag om ugen. Ved 10 ECTS vil det være 2 undervisningsdage og 15 ECTS 3 undervisningsdage (med forbehold for ændringer).

Du skal være opmærksom på, at antal undervisningsdage ikke svarer til den arbejdsindsats, der forventes til det enkelte modul, idet du skal afsætte tid til læsning af litteratur, udarbejde opgaver, indgå i studiegrupper og forberede dig til løbende eksaminer. Således svarer 1 ECTS point til 27,5 arbejdstimer for dig som studerende.

Et modul på 5 ECTS svarer derfor til 137, 5 arbejdstimer og et modul på 15 ECTS svarer til et fuldtidsstudie, dvs. 412 arbejdstimer fordelt over  9 uger.

[Klik for stort billede]

Det samfundsvidenskabelige spor omfatter sundhedsøkonomi og projektledelse. Det samfundsvidenskabelige spor skal give den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at kunne forstå og agere i sundhedsvæsenet. Det samlede omfang er 10 ECTS. Du lærer at forstå organisationer, økonomi i relation til sundhedsvæsenet og at stille dig i spidsen for forandringsprocessor. Endelig får du konkrete værktøjer inden for projekt- og forandringsledelse.

Det forskningsmetodologiske spor omfatter videnskabelige metoder herunder statistik og epidemiologi samt  videnskabsteori og informationskompetence. Alle vigtige kompetencer som skal anvendes i udvikling af forskningsbaseret ergoterapi. Det forskningsmetodologiske spor skal sikre, at du som studerende får grundlæggende akademiske kompetencer, herunder lærer at opstille hypoteser og forskningsspørgsmål, søge svar på disse, tolke egne og andres resultater, vurdere videnskabelig litteratur kritisk og analytisk og forstå hvordan ny viden skabes. Det samlede omfang af Det forskningsmetodologiske spor er 30 ECTS.

Det fagvidenskabelige spor er vores kernespor indenfor ergoterapi og aktivitetsvidenskab. Hertil diskuterer vi sundhedsforståelser, hverdagslivsteorier, hvordan teknologier nu og i fremtiden kan understøtte menneskelig aktivitet og deltagelse, samt gennemgår metoder til evidensbasering og udvikling af ergoterapi.

Det fagvidenskabelige spor skal sikre, at de studerende videreudvikler de ergoterapeutiske og aktivitetsvidenskabelige  kompetencer, som de har erhvervet sig gennem deres grunduddannelse. Det fagvidenskabelige spor skal endvidere sikre, at den viden, færdigheder og kompetencer indlært på det samfundsvidenskabelige og det forskningsmetodologiske spor integreres i en aktivitetsvidenskabelig og ergoterapeutisk sammenhæng. Det samlede omfang af det ergoterapeutiske og aktivitetsvidenskabelige spor er 35 ECTS.

Uddannelsen er tilrettelagt således, at videnskabeligt personale (aktive forskere) er ansvarlige for at tilrettelægge indhold og afvikling af modulerne. Afvikling af undervisningen sker i videst muligt omfang af forskere fra de aktive forskningsmiljøer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.