Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Som kandidat i ergoterapi har du en en stærk akademisk profil med kompetencer til at løse kendte og nye arbejdsopgaver i praksis på et evidensbaseret grundlag.

Derudover har du specialiserede færdigheder, som ruster dig til at varetage funktioner i offentligt og privat regi inden for:

  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Habilitering, rehabilitering og palliation
  • Ledelse og koordinering
  • Undervisning og forskning
  • Rådgivning og tværfagligt samarbejde
  • Vidensudvikling og implementering

Eksempler på beskæftigelse efter endt uddannelse kunne være:

  • Ledende terapeut
  • Klinisk ergoterapispecialist
  • Udviklings-, projekt- og procesleder
  • Uddannelses- og undervisningsstillinger

Uddannelsen giver dig desuden forudsætningerne for at påbegynde en ph.d., hvor du kan uddybe din viden og bidrage til ergoterapifagets udvikling samt engagere dig i tværfaglig forskning både nationalt og internationalt.

Kom med en tur til SDU Odense

Løs kliniske og sundhedsmæssige problemstillinger