Skip to main content

På kandidatuddannelsen i ergoterapi tilegner du dig den nyeste viden indenfor aktivitetsvidenskab, hverdags- og velfærdsteknologier, ergoterapi som redskab til sundhedsfremme samt evidensbasering og udviklingsmuligheder inden for fremtidens ergoterapi.

Du lærer også hvordan projekter designes, gennemføres, ledes og implementeres i en praktisk hverdag – og samtidig får du en uddannelse, der kan bruges på hele sundhedsområdet.

Udviklingsorienteret og praksisrelevant 

Uddannelsen giver dig ny udviklingsorienteret og praksisrelevant viden, færdigheder og kompetencer inden for det ergoterapeutiske og aktivitetsvidenskabelige felt, relateret til aktuelle sundheds- og samfundsmæssige forhold.

Kandidatuddannelsen i ergoterapi kombinerer alt dette med en stærk akademisk profil inden for videnskabelige metoder og du får de redskaber du skal bruge, for at kvalitetsudvikle og evidensbasere aktivitetsorienterede ergoterapeutisk teorier, redskaber og metoder.

Med uddannelsen vil du blive klædt på til at lede og udvikle fremtidens ergoterapi, samtidig med at du får redskaber, som du kan bruge generelt i stillinger indenfor det sundhedsfaglige område. 

Uddannelsen kan også læses som en erhvervskandidatuddannelse

Er du i arbejde og kunne du tænke dig at læse på deltid ved siden af, så er en erhvervskandidat måske noget for dig. Læs mere om erhvervskandidaten

Derfor skal du læse...

  • Bliv klædt på til at lede og udvikle fremtidens ergoterapi.
  • Du får unikke karrieremuligheder ved at være særligt rustet til at varetage funktioner inden for: Sundhedsfremme og forebyggelse, habilitering, behandling, rehabilitering og palliation, ledelse, undervisning og rådgivning.