Skip to main content

Dine valg undervejs definerer dine fremtidsmuligheder

På kandidatuddannelsen i Audiologopædi har du en masse valgfriheder og muligheder for at tone uddannelsen i den retning, du brænder for: 

 • Vil du på udlandsophold?
 • Hvad med projektorienteret forløb?
 • Hvad vil du lære i dine opgaver, projekter og valgfag?
 • Vil du arbejde alene eller sammen med andre?
 • Hvilket type problem vil du arbejde med i dit speciale?

På mitsdu kan du se mere om hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i kandidatuddannelsen i Audiologopædi. 

 

To kandidater fra Audiologopædi går ikke ud ad døren om to år med de samme kompetencer. Det betyder at vores kandidater løser mange forskellige opgaver ude i verden, når de afslutter deres kandidat. Opgaver, der matcher de kompetencer, de har udviklet undervejs.

Du kan gå mange veje – og det er dine valg undervejs i uddannelsen, som i høj grad definerer dine muligheder.

Eksempler på, hvad færdiguddannede kandidater i Audiologopædi har lært og gør ude i verden

Nedenfor kan du læse mere om, hvad kandidater fra denne uddannelse tager med sig, og hvordan de bidrager i verden. Listerne er slet ikke udtømmende - du vil finde masser af kandidater, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.

Undervejs

Det du lærer undervejs i uddannelsen
En uddannelse i Audiologopædi er en læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • systematisere kompleks viden og data

 • udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for audiologopædisk intervention

 • kritisk analysere og vurdere egen og andres praksis

 • indgå i faglige diskussioner med en bred forskningsbaseret viden om normale samt om patologiske tilstande og pato-fysiologi

 • forestå og indgå i udviklings- og undersøgelsesarbejde 

Kandidater fra denne uddannelse nævner herudover en lang række kompetencer, som de, hver især, udviklede mens de studerede.


Bagefter

Det du kan bidrage med efter uddannelsen
Helt konkret kan du blive ansat ved:
 • kommunale pædagogisk psykologiske rådgivningskontorer (PPR) samt specialinstitutioner. Her kan du foretage vurderinger og undervisning af førskole- og skolebørn med vanskeligheder af audiologopædisk art, rådgive forældre og andre faggrupper.
 • talehøreinstitutter eller kommunikationscentre, hvor du vil skulle arbejde specialiseret med en eller flere bestemte klientgrupper.
 • hospitalsafdelinger eller centre for hjerneskadede, hvor man arbejder meget specialiseret med klienter med forskellige typer hjerneskader.
 • specialskoler og institutioner med børn eller voksne, der har generelle og/eller mere gennemgribende vanskeligheder.
 • hospitaler på eksempelvis neurologiske, foniatriske  eller audiologiske afdelinger.

Listen her giver eksempler på hvad tidligere kandidater fortæller de arbejder med efter uddannelsen. Men listen er uendeligt meget længere.

Error while rendering view [Video Box]. Please, make sure the rendering is configured properly or contact your administrator.