Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Anvendt matematik varer 2 år. Hvert studieår er opdelt i 2 semestre.

Specialiseringerne nedenfor er tænkt som forslag til valg af kurser, du kan benytte, hvis du ønsker at specialisere dig inden for et af de pågældende forskningsområder på Institut for Matematik og Datalogi. Bemærk, at ikke alle anbefalede kurser udbydes hvert år.

Du kan se en oversigt over uddannelsens opbygning i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af kandidauddannelsen i Anvendt matematik. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen. Skemaet kan variere fra uge til uge, og der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Kl. 8-10
Sandsynlighedsteori (forelæsning)

Kl. 8-10
Kurver og flader (forelæsning)
Kl. 8-10
Funktional analyse (forelæsning)

Kl. 10-12
Kurver og flader (eksaminatorium)


Kl. 12-14
Sandsynlighedsteori (forelæsning)


Kl. 12-14
Matematikkens historie (eksaminatorium)

Kl. 14-16
Kurver og flader (forelæsning) 
Kl. 16-18
Matematikkens historie (forelæsning)