Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Anvendt matematik varer 2 år. Hvert studieår er opdelt i 2 semestre.

Specialiseringerne nedenfor er tænkt som forslag til valg af kurser du kan benytte, hvis du ønsker at specialisere dig inden for et af de pågældende forskningsområder på Institut for Matematik og Datalogi. Bemærk at ikke alle anbefalede kurser udbydes hvert år.

Du kan se en oversigt over uddannelsens opbygning nedenfor, i diagrammet over det anbefalede studieforløb. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af kandidatuddannelsen i Anvendt matematik. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen. Skemaet kan variere fra uge til uge, og der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Kl. 8-10
Deep Learning (forelæsning)

Kl. 8-10
Differentialligninger II (eksaminatorium)
 
Kl. 10-12
Differentialligninger II
(forelæsning)

 
Kl. 10-12
Differentialligninger II
(forelæsning)

Kl. 10-12
Introduktion til HPC og kvanteberegning (øvelser)

Kl. 12-14
Introduktion til HPC og kvanteberegning (forelæsning)Kl. 14-16
Stokastiske differentialligninger I (forelæsning) 
Kl. 16-18
Deep Learning (eksaminatorium)