Menu

Sådan søger du optagelse på en erhvervskandidat

Sådan opretter du en ansøgning

Når du skal søge ind på en erhvervskandidatuddannelse, skal du lave en ansøgning i det digitale ansøgningssystem, DANS. Du finder link til ansøgningsskemaet for den enkelte erhvervskandidatuddannelse nedenfor:

Erhvervskandidatuddannelsen i datalogi (cand.scient. i datalogi) - Odense

Erhvervskandidatuddannelsen, civilingeniør i software engineering (cand.polyt. i software engineering) - Odense

Erhvervskandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.) - Kolding

Erhvervskandidatuddannelsen i jura (cand.jur.) - Odense

Erhvervskandidatuddannelsen i klinisk sygepleje (cand.cur.) - Odense

Du kan logge på ansøgningssystemet vha. NemID, et institutions-login eller oprette en bruger. Vi anbefaler, at du logger ind med NemID. Hvis du selv opretter en bruger, skal du uploade en kopi af dit pas som dokumentation for din identitet.

Du må søge op til tre prioriteter ved SDU. Hvis du søger flere end tre uddannelser ved SDU, får du kun svar på de tre, du har prioriteret højest. De øvrige ansøgninger annulleres.

Hjælp til din ansøgning

Vi har samlet følgende vejledninger, som viser dig, hvordan du logger på ansøgningssystemet, og hvordan du opretter din ansøgning:

Hvis du har problemer med at søge eller har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig i Studenterservice på Campus Odense, eller du kan ringe på 65 50 10 52. Du kan også skrive via kontaktformularen SPOC eller via mail: erhvervskandidat@sdu.dk.

Bilag til din ansøgning

Når du opretter din ansøgning, vil du blive bedt om at uploade en række bilag.

Som minimum skal du altid uploade følgende bilag:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag.
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen (se mere nedenfor), skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger
 • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering.
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprograv.
 • Fagbeskrivelser for hvert af fagene på din bacheloruddannelse.
 • Motiveret ansøgning hvor du reflekterer over viden, færdigheder og kompetencer opnået på din adgangsgivende bachelor  såfremt studiet har bedt herom.
 • Tro og love-erklæring.
 • Relevant beskæftigelse: privat eller offentlig virksomhed 
 •  eller relevant beskæftigelse: egen  iværksættervirksomhed.
 • Hvis du har en gyldig opholdstilladelse skal et scan af begge sider af opholdskortet også uploades.
Dataudveksling

Hvis du har læst eller læser din bacheloruddannelse ved SDU, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, DTU, IT-Universitetet eller Københavns Universitet, kan du indhente dine resultater i ansøgningssystemet, når du opretter din ansøgning. Du skal dog være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke fremgår af udskriften. Det samme gælder fag, du har taget ved siden af din uddannelse, fx som suppleringsfag. Disse fag skal du altså selv sørge for at dokumentere – også selvom fagene er taget ved SDU

Oversatte bilag

Vi modtager bilag på sprogene dansk, norsk, svensk og engelsk. Hvis et eller flere af dine dokumenter er på et andet sprog, skal du uploade det originale dokument sammen med en officiel oversættelse eller en oversættelse, der er godkendt af din uddannelsesinstitution.

Manglende bilag

Hvis du har afsendt din ansøgning, men der mangler et eller flere bilag, så kontakter vi dig hurtigst muligt gennem ansøgningssystemet. Du vil derefter have syv hverdage til at uploade de manglende dokumenter til ansøgningssystemet. Bilag vedr. relevant beskæftigelse eller relevant iværksættervirksomhed skal dog først foreligger inden studiestart.

Kursus beskrivelser

Du skal medsende kursus/fagbeskrivelser for alle fag på din bacheloruddannelse. De skal være på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Hvis du laver din egen kursusbeskrivelse/oversættelse skal den verificeres af dit universitet. Du kan bruge vores skabelon hvis du vil lave din egen.

Frister og vigtige datoer
Septemberstart

Hvis du søger optagelse til studiestart i september, er ansøgningsfristen d. 1. marts. Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz eller ikke har en gyldig dansk opholdstilladelse, skal du dog søge senest 1. februar.

Du får svar på din ansøgning senest d. 10. juni, og skal svare på din evt. tilbudte studieplads senest d. 15. juni

 Februarstart

Søger du optagelse til studiestart i februar, er ansøgningsfristen d. 15. oktober, hvis du er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz eller har en gyldig dansk opholdstilladelse, og 1. september for ikke EU/EØS-borgere.

Du får svar på din ansøgning senest d. 10. december, og skal svare på din evt. studieplads senest d. 15. december.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle uddannelser, der har opstart i både september og februar.

Ansøgningsgebyr

Hvis du er statsborger uden for EU/EØS og Schweiz, skal du betale et ansøgningsgebyr på 100 Euro, når du søger optagelse på en kandidatuddannelse ved SDU. Når du har sendt din ansøgning, vil vi hurtigst muligt sende dig de relevante betalingsoplysninger via ansøgningssystemet.

Du skal dog ikke betale, hvis du:

 • har en permanent opholdstilladelse
 • har en midlertidig opholdstilladelse ”med henblik på” eller ”med mulighed for varigt ophold”
 • har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m som barn af en forælder, der har opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9 a.
 • har en permanent opholdstilladelse eller en midlertidig opholdstilladelse ”med henblik på” eller ”med mulighed for varigt ophold” i et af de øvrige nordiske lande (Norge, Sverige Finland eller Island).
 • har opholdstilladelse som følge af familiesammenføring
 • har en dansk bachelor- eller professionsbacheloruddannelse (du er ikke  nødvendigvis undtaget fra at betale for uddannelsen)
Spørgsmål?

Har du spørgsmål om optagelse på kandidat, er du velkommen til at ringe på 6550 1052. Vi tager telefonen mellem 10 og 14 alle hverdage. 

Du kan også skrive til os via kontaktformularen SPOC eller på mail: erhvervskandidat@sdu.dk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies