Skip to main content
DA / EN

Sådan søger du optagelse på en erhvervskandidat

Du skal lave din ansøgning i det digitale ansøgningssystem, DANS. Du må søge op til tre prioriteter på SDU.

Obligatoriske bilag

 • Bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag med karakterer og ECTS
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger
 • Tro og love-erklæring
 • Erklæring vedrørende beskæftigelse i enten privat eller offentlig virksomhed eller selvstændig etableret virksomhed eller iværksættervirksomhed

Hvis du er selvstændig, skal du desuden uploade:

 • Dokumentation for omsætning i form af årsregnskab eller udskrift fra bogføringsprogram

Hvis du er iværksætter, skal du desuden uploade:

 • Forretningsplan
 • Dokumentation for omsætning i form af enten årsregnskab eller udskrift fra bogføringsprogram eller bekræftelse på tilknytning til offentligt eller privat iværksættermiljø

Desuden kan du til nogle uddannelser blive bedt om at uploade: 

 • CV
 • Fagligt begrundet ansøgning
 • Fagbeskrivelser for hvert af fagene i din bacheloruddannelse

Ansøgning til studiestart 1. september

1. januar Ansøgningsportalen åbner

1. februar Ansøgningsfrist for statsborgere fra ikke-EU/EØS-lande og Schweiz uden dansk opholdstilladelse

1. marts Ansøgningsfrist for statsborgere fra EU/EØS-lande og Schweiz og ansøgere med dansk opholdstilladelse

1. marts - 12. april Du får besked i ansøgningsportalen, hvis der mangler dokumenter i din ansøgning

20. april Frist for at indsende manglende dokumentation

10. juni Seneste dato for svar på din ansøgning

15. juni Frist for at acceptere tilbud om studieplads

1. august Frist for at indsende beskæftigelseserklæring for ansatte i privat eller offentlig virksomhed

Bemærk at ansøgere med beskæftigelse i selvstændig etableret virksomhed eller iværksættervirksomhed skal have indsendt beskæftigelseserklæring på ansøgningstidspunktet.

Ansøgning til studiestart 1. februar

1. juli Ansøgningsportalen åbner

1. september Ansøgningsfrist for statsborgere fra ikke-EU/EØS-lande og Schweiz uden dansk opholdstilladelse

15. oktober Ansøgningsfrist for statsborgere fra EU/EØS-lande og Schweiz og ansøgere med dansk opholdstilladelse

15. oktober Du får besked i ansøgningsportalen, hvis der mangler dokumenter i din ansøgning

7. november Frist for at indsende manglende dokumentation

10. december Seneste dato for svar på din ansøgning

15. december Frist for at acceptere tilbud om studieplads

1. januar Frist for at indsende beskæftigelseserklæring for ansatte i privat eller offentlig virksomhed

Bemærk at ansøgere med beskæftigelse i selvstændig etableret virksomhed eller iværksættervirksomhed skal have indsendt beskæftigelseserklæring på ansøgningstidspunktet

Hvis du er statsborger uden for EU/EØS og Schweiz, skal du betale et ansøgningsgebyr på 100 Euro, når du søger optagelse på en erhvervskandidatuddannelse ved SDU. Når du har sendt din ansøgning, vil vi hurtigst muligt sende dig de relevante betalingsoplysninger via ansøgningsportalen.

Du kan dog blive fritaget for at betale, hvis du:

 • har en permanent opholdstilladelse har en midlertidig opholdstilladelse ”med henblik på” eller ”med mulighed for varigt ophold”
 • har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m som barn af en forælder, der har opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9 a
 • har en permanent opholdstilladelse eller en midlertidig opholdstilladelse ”med henblik på” eller ”med mulighed for varigt ophold” i et af de øvrige nordiske lande (Norge, Sverige Finland eller Island)
 • har opholdstilladelse som følge af familiesammenføring
 • har en dansk bachelor- eller professionsbacheloruddannelse (bemærk, at du ikke nødvendigvis er undtaget fra at betale for uddannelsen)

Har du spørgsmål om optagelse på erhvervskandidatuddannelser, er du velkommen til at ringe på 6550 1052. Vi tager telefonen mellem 10 og 12 alle hverdage. 

Du kan også skrive til os via kontaktformularen SPOC (vælg Optagelse -> Kandidat).
Søg inden 1. marts

Lav din ansøgning til studiestart i september

Gå til ansøgningsportalen

Sidst opdateret: 01.02.2024