Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i klinisk sygepleje skal du have en relevant bacheloruddannelse og sideløbende skal du være i  relevant beskæftigelse eller være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed.

Du kan søge ind på erhvervskandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende uddannelser:

 • En professionsbacheloruddannelse i sygepleje
 • En videregående uddannelse i sygepleje, der svarer til en professionsbacheloruddannelse i sygepleje.

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse, der svarer til et bachelorniveau, og som giver indsigt i videnskabsteori, forskningsmetodik, epidemiologi, statistik, humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsstrategier samt kliniske og sundhedsfaglige problemstillinger.

Hvis du ikke opfylder ovenstående adgangskrav, vil studienævnet vurdere, om du kan følge et eller flere suppleringskurser.

Læs mere om supplering til kandidat.

Relevant beskæftigelse eller relevant iværksættervirksomhed


Der er to måder du kan opfylde beskæftigelseskravet på:

 1. Du er ansat i en privat eller offentlig virksomhed med minimum 25 timer om ugen, med relevante arbejdsopgaver.
 2. Du er iværksætter med en relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers eller iværksættervirksomheds opgaveportefølje for at kunne vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt.

 

Eksempler på relevant beskæftigelse kunne være (listen er ikke udtømmende):

 • Basissygeplejerske
 • Klinisk sygeplejespecialist
 • Udviklingssygeplejerske
 • Projektsygeplejerske
 • Underviser
 • Sundhedsplejerske
 • Praksissygeplejerske

 

Læs mere om kravene til beskæftigelse ved at følge linket her, hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse, som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.

 

Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal have bestået dansk A, studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber.

Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/svensk/finsk/islandsk på et niveau svarende til Dansk A.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges kvalificerede ansøgere ud fra følgende kriterier:

 • karaktergennemsnit
 • kurser inden for videnskabelig teori og metode
 • ansættelse i en specialiseret erhvervsfunktion med ansvar for et fagligt speciale og/eller ansvar for evaluering og kvalitetsudvikling
 • dokumentation for erfaring med evidensbaseret praksis
 • dokumentation for erfaring med evaluering og kvalitetsarbejde eller kan dokumentere erfaring med videnskabelige projekter
Sådan søger du ind

For at søge skal du oprette en ansøgning i ansøgningsportalen. Du kan læser mere om hvordan du søger her.

For at vi kan vurdere din ansøgning, er det vigtigt, at du inkluderer følgende bilag:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag.
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger.
 • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering.
 • Fagbeskrivelser for hvert af fagene på din bacheloruddannelse
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav.
 • Tro og love-erklæring. Du kan se eksempler på relevant beskæftigelse med basis i din adgangsgivende uddannelse, hvis du klikker på "Adgangskrav" ovenfor.
 • Dokumentation for relevant beskæftigelse i offentlig eller privat virksomhed eller dokumentation for relevant iværksættervirksomhed
Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS
Søg ind nu

Ansøgningsfristen er 1. marts

Gå til ansøgningsportalen