Skip to main content

Master i Public Management er tilrettelagt som et deltidsstudie på 2,5 år, men er udpræget fleksibel, hvilket betyder, at studiet kan forlænges i op til fire år.  

Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. Læs mere om ECTS-point hos Undervisningsministeriet


Uddannelsen består af:
  • En introduktionsweekend
  • Tre læringsforløb der løber over to semestre
  • Et udviklingsprojekt
  • Sommeruniversitet
  • To valgfag
  • Afsluttende masterprojekt  

Fag Semester  ECTS  Beskrivelse 
Introduktion  1  2  
Sommeruniversitet   2  3  
Offentlig organisation og ledelse  1+2  10 Faget giver en indføring i politiske, økonomiske og administrative forhold, der kendetegner den danske offentlige sektor, og vil således sætte lederne i stand til bedre at forstå den politiske, institutionelle og organisatoriske virkelighed, som de agerer i til daglig, og som definerer det rum, som ledere i offentlige organisationer arbejder i.
Professionelt og personligt lederskab 2+3  10 Faget giver viden om og indsigt i klassisk og moderne ledelsesteori med henblik på at give deltagerne færdigheder til at beskrive, analysere og kritisk reflektere over egen rolle og ledelsesmæssige situation.  I faget arbejdes der med, hvordan deltagerne udvikler deres egen personlige ledelsespraksis
Strategisk ledelse og kommunikation   3+4 10  I faget arbejdes der konkret med at udvikle deltagernes forståelse, viden og implementering af strategisk ledelse ud fra en forskningsmæssig tilgang med afsæt i den enkelte leders specifikke ledelsessituation
Valgfag  3+4  10  
Projektforløb     3 Udviklingsprojektet indledes med et kort, intensivt undervisningsforløb med fokus på samfundsvidenskabelig metode og bygger således videre på såvel introduktionsweekenden som sommeruniversitetet.
 Masterprojekt  5  12 Masterprojektet er kronen på værket. Det har til formål at opsamle de kompetencer, den studerende har erhvervet sig under masterforløbet.
Projektet kan antage to former: Masterafhandling eller Masterudviklingsprojekt
  

De juridiske rammer og regler for faget finde du i fagbeskrivelserne: 

2024 | Fagbeskrivelser
2023 | Fagbeskrivelser
2022 | Fagbeskrivelser
2021 | Fagbeskrivelser
2020 |Fagbeskrivelser

Herunder kan du se de enkelte undervisningsdage.  Den detaljerede plan  for det enkelte fag finder du på ItsLearning.

Undervisningsplanen opdateres januar og september.  

 

Efterår 2023 

3. semester

 

Strategisk Ledelse og Kommunikation del 1

01.-02. september Internat 

06. oktober10.00-16.30

24. november10.00-16.30 

  

 Eksamen

 13. decemberAflevering

 

 

Professionelt og Personligt Lederskab del 2

15.-16. septemberInternat

25.-29. septemberSamtaler

13. oktober10.00-16.30

10. november10.00-16.30

02. december10.00-16.30

 

Eksamen

18.-19. decemberMundtlig eksamen

 

 

Forår 2024 

4. semester

 

Strategisk Ledelse og Kommunikation del 2

2. februar        | 10.00-16.30
15. marts           | 10.00-16.30
10. april             | Første organisationsbesøg
26. april             | 10.00-16.30

15. maj                 | Anden organisationsbesøg

 

 Eksamen

 3. juni                               | Skriftlig aflevering
19. - 20. juni                 |Mundtlig eksamen

 

 

Projektforløb

1.-2. marts                      | Internat v. Sinatur Gl. Avernæs

5. april                                | Vejledning

24. maj                              | Vejledning

 

Eksamen

 6. juni                              | Skriftlig aflevering
13. - 14. juni                 |Mundtlig eksamen

 

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet