Skip to main content

Master i Public Management er tilrettelagt som et deltidsstudie på 2,5 år, men er udpræget fleksibel, hvilket betyder, at studiet kan forlænges i op til fire år.  

Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. Læs mere om ECTS-point hos Undervisningsministeriet

Uddannelsen består af:
  • En introduktionsweekend
  • Tre læringsforløb der løber over to semestre
  • Et udviklingsprojekt
  • Sommeruniversitet
  • To valgfag
  • Afsluttende masterprojekt  
Fag Semester  ECTS  Beskrivelse 
Introduktion  1  2  
Sommeruniversitet   2  3  
Offentlig organisation og ledelse  1+2  10 Faget giver en indføring i politiske, økonomiske og administrative forhold, der kendetegner den danske offentlige sektor, og vil således sætte lederne i stand til bedre at forstå den politiske, institutionelle og organisatoriske virkelighed, som de agerer i til daglig, og som definerer det rum, som ledere i offentlige organisationer arbejder i.
Professionelt og personligt lederskab 2+3  10 Faget giver viden om og indsigt i klassisk og moderne ledelsesteori med henblik på at give deltagerne færdigheder til at beskrive, analysere og kritisk reflektere over egen rolle og ledelsesmæssige situation.  I faget arbejdes der med, hvordan deltagerne udvikler deres egen personlige ledelsespraksis
Strategisk ledelse og kommunikation   3+4 10  I faget arbejdes der konkret med at udvikle deltagernes forståelse, viden og implementering af strategisk ledelse ud fra en forskningsmæssig tilgang med afsæt i den enkelte leders specifikke ledelsessituation
Valgfag  3+4  10  
Projektforløb     3 Udviklingsprojektet indledes med et kort, intensivt undervisningsforløb med fokus på samfundsvidenskabelig metode og bygger således videre på såvel introduktionsweekenden som sommeruniversitetet.
 Masterprojekt  5  12 Masterprojektet er kronen på værket. Det har til formål at opsamle de kompetencer, den studerende har erhvervet sig under masterforløbet.
Projektet kan antage to former: Masterafhandling eller Masterudviklingsprojekt
  

De juridiske rammer og regler for faget finde du i fagbeskrivelserne

Herunder kan du se de enkelte undervisningsdage.  Den detaljerede plan  for det enkelte fag finder du på ItsLearning.

Undervisningsplanen opdateres januar og september.  

 

Forår 2023

2. Semester

Professionelt og personligt lederskab del 2

4. februar                  | 9.00-18.00

Internat Sinatur Gl. Avernæs

 10. marts                  | 10.00 – 21.00
 11. marts                   | 8.30-14.00

På SDU

14. april                       |13.00-17.00

13. maj                          | 9.00-14.00

Eksamen

30. juni                         | Aflevering af hjemmeopgave

Offentlig organisation og ledelse del 2

24. februar                |10.00-17.30

31. marts                     | 10.00-17.30

29 april                         |10.00-17.30

12. maj                           | 10.00-17.30

Eksamen

26. maj                          | Skriftlig opgave afleveres
1. juni & 2. juni       | Mundtlig eksamen

Sommeruniversitet/Internat Sinatur Gl. Avernæs

8. juni                            |10.00-21.00

9. juni                            | 9.00-21.00

10. juni                         | 9.00-17.00

Eksamen

21. juni                           | Skriftlig opgave afleveres
23. juni                           | Mundtlig eksamen

 

Efterår 2023

1. semester

 

Introduktion

17.-19. august Internat

 

 

Offentlig Organisation og Ledelse del 1

15.-16. september Internat

29. september 10.00-16.30

13. oktober 10.00-16.30

17. november10.00-16.30

08. december10.00-16.30

 

Eksamen

22. Januar 2024Aflevering

 

 

3. semester

Strategisk Ledelse og Kommunikation del 1

01.-02. september Internat 

06. oktober10.00-16.30

24. november10.00-16.30 

  

 Eksamen

 13. decemberAflevering

 

 

Professionelt og Personligt Lederskab del 2

15.-16. septemberInternat

25.-29. septemberSamtaler

13. oktober10.00-16.30

10. november10.00-16.30

02. december10.00-16.30

 

Eksamen

18.-19. decemberMundtlig eksamen

 

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet