Skip to main content

MIG/Didaktik

For dig med interesse for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. Undervisningen på MIG/Didaktik er forskningsbaseret. Der undervises i den grundlæggende viden om skolekultur, læring og didaktik på et niveau der ligger i forlængelse af pædagogikum og dine undervisningserfaringer. Uddannelsen sigter på at du  føres a jour i de hurtigt voksende teoridannelser på disse områder, og ofte  ud fra konkret casemateriale. Uddannelsen sigter på forbedring af egen undervisning og på varetagelse af pædagogiske ledelsesopgaver.

MIG/Ledelse

For dig med interesse for organisation, organisationsudvikling, strategi og ledelse. Undervisningen på MIG/Ledelse er forskningsbaseret. Du undervises i generel teori om organisation og organisationsudvikling, om ressourcestyring og strategi – men undervisningen bruger gymnasiets aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger som case og udgangspunkt for analyse og diskussion.

En masteruddannelse i gymnasiepædagogik er opbygget af i alt 4 moduler, der hvert strækker sig over ét semester. Det sidste modul består i arbejdet med en afhandling under individuel vejledning.