Master i gymnasiepædagogik

Efteruddannelsen for lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser. Du får viden om og dybere forståelse, der sætter dig i stand til at løse de problemer og udfordringer, du møder i undervisningen og organiseringen af skolerne.Mere om studiet
Mere om studiet

Deltagerprofil | Studerende fortæller

ansoegning
Sådan søger du ind på studiet

Ansøgningsfrister | Ansøgningsportal | Adgangskrav | Pris 

Kontakt os

Du er velkommen til at ringe og få en snak med studieleder eller studiekoordinator om uddannelsen.

Praktiske oplysninger

Pris | Adgangskrav

Uddannelsens opbygning
Uddannelsens opbygning

Uddannelsens forløb | Fagbeskrivelser | Studieordning

studienaevn
Studienævn

Dispensation | Merit | Mødedatoer | Medlemmer