Master i gymnasiepædagogik

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
Fokus på de gymnasiale uddannelser

Reform 2005 har medført, at gymnasieskolen rummer nye funktionsområder. Fagdidaktiske spørgsmål er ikke længere kun den enkelte lærers og faggruppes ærinde, men indgår i den fælles planlægning af samspil. Ledelses- og undervisningsfunktioner skal koordineres og integreres. Økonomistyring, evaluering og kvalitetsmåling fører nye arbejdsområder med sig. Sikring af kvalitet i ledelse og undervisning bliver helt grundlæggende i organiseringen af arbejdet på gymnasieskolerne.

Som masterstuderende opbygger du et øget vidensniveau inden for pædagogik, didaktik og ledelse og du får udviklet et fagligt netværk med kolleger på tværs af uddannelser og institutioner.

Masteruddannelsen i gymnasiepædagogik er den eneste danske masteruddannelse med en ren gymnasieprofil.Nu kan der søges midler til individuel kompetenceudvikling

Læs mere her

Brochure for Master i Gymnasiepædagogik

Lære mere om uddannelsen.

læs her

Søg om optag

Ansøg om optagelse på hhv. ledelseslinjen og didaktiklinjen

Ansøgningsskemaer

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies