Skip to main content
DA / EN

Didaktik eller ledelse - valget er dit

Master i Gymnasiepædagogik giver dig en teoretisk og forskningsbaseret forståelse for den daglige praksis på ungdomsuddannelserne, og du bliver i stand til at foretage kvalificerede og videnskabeligt begrundede valg om undervisning og ledelse inden for de gymnasiale uddannelser. På uddannelsen knyttes teoretiske, analytiske og handlingsorienterede perspektiver tæt sammen, så praksis og teori indgår i et dynamisk samspil.

Med en masteruddannelse i gymnasiepædagogik får du mulighed for at vælge mellem to specialiserede linjer: Didaktiklinjen og Ledelseslinjen. De to linjer har undervisning hver for sig, men det er en grundtanke i uddannelsen, at ledelse har brug for didaktisk indsigt, og at didaktisk praksis har brug for ledelsesindsigt. Derfor løser de studerende fra de to linjer opgaver sammen og har fælles forelæsninger.

Didaktiklinjen
På didaktiklinjen er deltagerne lærere, der satser på at kvalificere sig fagdidaktisk og almenpædagogisk, samt kursusledere og pædagogiske inspektorer, som ønsker at kvalificere sig til deres ledelsesvirksomhed.

Ledelseslinjen
På ledelseslinjen har vi et bredt deltagerfelt bestående af rektorer, vicerektorer, forstandere, uddannelsesledere og andre mellemledere, tillidsmænd og lærere med lyst til at blive ledere eller interesse for organisatoriske forhold.

Ton din uddannelse
Udover specialiseringen på linje kan man tone uddannelsen efter individuelle erfaringer og interesser. I de skriftlige opgaver og den afsluttende masterafhandling er der rige muligheder for at specialisere sig i forhold til emne, interesser fag og skoleform.

En studerende på didaktiklinjen arbejdede i flere  opgaver med problemstillinger i tilknytning  til evaluering af det skriftlige arbejde, og en anden tog konsekvent udgangspunkt i dannelsesforståelser, mens en tredje arbejde med mangfoldighed og tosprogede elever. Andre fokuseringer fra masterne var lektiernes betydning, den faglige dialog og arbejdet med udviklingsprojekter på skolen.

ledelseslinjen undersøgte en gruppe i deres første opgave holdninger til forsøgs- og udviklingsarbejde på en skole ud fra et ledelsesperspektiv. I deres afsluttende masteropgave udbyggede de denne undersøgelse med en ny undersøgelse for at afdække en evt. udvikling og ledelsens rolle heri. En anden studerende har arbejdet med forskellige aspekter af organisationsudvikling, som han undervejs har anvendt i praksis som leder på egen skole.

Mange studerende bruger uddannelsen til at forfølge aktuelle temaer, fx. i forbindelse med gymnasiereformen, eller særlige problemstillinger i eget fag eller på egen skole.