Skip to main content

Mediekultur, læreprocesser, pædagogik, forskningsteori og metode

Nytter det noget at bruge tid med en skærm og fik børn i gamle dage egentlig firkantede øjne af det? På dette modul tager vi udgangspunkt i børns og unges mediepraksisser og breder os videre ud til at tale om læreprocesser og pædagogiske aspekter. Vi drøfter for eksempel hvordan man kan nærme sig børn og unge i deres brug af sociale medier, og hvordan man kan se den slags praksisser som en arena for dannelse.

Modulet har også et stærkt fokus på forskningens væsen – hvad det vil sige at bruge en forskningsmetode – og hvad vi står på skuldrene af, når vi arbejder akademisk. Vi skal kaste kritiske blik på ’dataficering’ og ’datakapitalisme’. Og vi skal selv samle data på en måde, hvor vi ikke stiller os i et hjørne med vores antagelser, men i stedet søger at forstå børnenes og de unges perspektiver.

Kontakt sekretær Bettina Ross for at høre mere om mastermodulet.

Læs mere om Master i Børne-og ungdomskultur.

Sidst opdateret: 27.06.2023