Skip to main content

HD erhvervsøkonomi

Investér i den vigtigste viden – tag en HD

Mange traditionelle jobs er på vej ud eller under forandring, og mere fleksible medarbejdere er på vej ind. Vi lever i en tid, hvor der er fokus på virksomhedens evne til at udvikle sig. Kravet om forandring indebærer evnen til at forudse og kontrollere ændringerne.   

HD-uddannelsen ved Syddansk Universitet giver dig mulighed for at leve op til disse krav, og du får en viden, der kan bringes i spil i dit arbejde allerede dagen efter.

Undervisningen er tilrettelagt, så du har mulighed for at læse, selv om du har en travl hverdag.

Målgruppen

HD-uddannelsen er målrettet dig, der er i arbejde, og samtidig ønsker at dygtiggøre dig inden for det erhvervsøkonomiske område. Ved at kombinerer din erfaring med en teoretisk viden får du det bedste fundament for din videre karriere.

Sådan er HD-uddannelsen bygget op

HD er opbygget som to selvstændige uddannelsesforløb: 

HD 1. del som er en 2-årig erhvervsøkonomisk grunduddannelse på deltid, der danner et fælles grundlag for specialestudierne på HD 2. del.

En afsluttet HD 1. del giver ret til titlen Graduate Certificate in Business Administration.

HD 1. del er både for dig, der allerede har erhvervserfaring og dig, der ikke har.

HD 2. del, hvor der kan vælges mellem specialerne:

En afsluttet HD 2. del giver ret til titlen Graduate Diploma in Business Administration.

En HD giver adgang til at læse videre

Den samlede HD uddannelse svarer til bachelorniveau og giver dermed mulighed for adgang til for eksempel relevante masteruddannelser og udvalgte cand.merc.-studier.

På Syddansk Universitetet kan du følge undervisningen på dag-, aften- eller weekendhold i Jylland, på Fyn eller Sjælland samt som fjernundervisning.

Vil du vide mere?

SDU afholder løbende informationsmøder om HD.

Få op mod 10.000 kr. i tilskud til din diplomuddannelse

Det er muligt for faglærte og ufaglærte i arbejde at søge tilskud fra Omstillingsfonden. Årligt vil der blive afsat 65 millioner til efteruddannelse.

Sådan søger du tilskud

SDU Slagelse

  • Sdr. Stationsvej 28
  • Slagelse - 4200
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 21.04.2022