Skip to main content

HD erhvervsøkonomi

HD - Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Uddannelsen udbydes på dansk.

Mange traditionelle jobs er på vej ud af arbejdsmarkedet, og mere fleksible medarbejdere er på vej ind. Vi lever i en tid, hvor der hele tiden er fokus på virksomhedens evne til at udvikle sig. Dette krav om forandring indebærer, at evnen til at forudse og kontrollere ændringer bliver stadig vigtigere for erhvervslivet.   

HD-uddannelsen ved Syddansk Universitet giver dig mulighed for at leve op til disse krav, da den henvender sig til dig, som har praktisk erfaring fra erhvervslivet eller den offentlige sektor, og som nu vil have en solid teoretisk ballast til at komme videre i karrieren.

Sådan er HD-uddannelsen bygget op

HD er opbygget som to selvstændige uddannelsesforløb: 

HD 1. del, en 2-årig erhvervsøkonomisk grunduddannelse på deltid, der danner et fælles grundlag for specialestudierne på HD 2. del.
En afsluttet HD 1. del giver ret til titlen Graduate Certificate in Business Administration.

HD 2. del, hvor der kan vælges mellem specialerne:

En afsluttet HD 2. del giver ret til titlen Graduate Diploma in Business Administration.

Den samlede HD uddannelse svarer til bachelorniveau og giver dermed mulighed for adgang til for eksempel relevante masteruddannelser og udvalgte cand.merc.-studier.

På Syddansk Universitetet kan du følge undervisningen på dag-, aften- eller weekendhold i Jylland, på Fyn eller Sjælland samt som fjernundervisning.

 Vi glæder os meget til at byde dig velkommen på en af vores HD-uddannelser.

Få op mod 10.000 kr. i tilskud til din diplomuddannelse

Fra efteråret 2018 er det blevet muligt for faglærte og ufaglærte i arbejde at søge tilskud fra Omstillingsfonden. Årligt vil der blive afsat 65 millioner til efteruddannelse.

Sådan søger du tilskud

Brochure

Læs om HD