Skip to main content

Få støtte til HD 2. del eller anden diplomuddannelse

Du kan søge op mod 10.000 kr. i tilskud til undervisning på HD 2. del samt til diplomuddannelserne Diplom i stærkstrøm og Diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi.

Pengene kommer fra den såkaldte Omstillingsfond, der skal gøre det mere attraktivt at efteruddanne sig, hvis man er faglært eller ufaglært i beskæftigelse. Tilskuddet gælder både enkeltfag og samlede forløb.

 

Vær opmærksom på disse vigtige ting før du søger:

 1. Tilskuddet gælder kun for fag, der starter efter 1. september 2024
 2. Hvis du allerede er indskrevet på HD 2. del skal du have tilmeldt dig til undervisningen 3. semester på Selvbetjeningen, inden du søger tilskuddet eller hvis du er kommende studerende på HD 2. del skal du have sendt din ansøgning til studiet via vores ansøgningsportal inden du kan søge om tilskud. 
   
   

Nederst på denne side besvarer vi nogle af de hyppigste spørgsmål, vi får om at søge midler fra fonden. Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på  omstillingsfond@sdu.dk

 

Sådan søger du om støtte

 

Efteråret 2024

Der åbnes for ansøgninger om tilskud fra Omstillingsfonden fra tirsdag den 21. maj .
Ansøgninger modtaget før denne dato kan ikke komme i betragtning til tilskud.

Fondsmidlerne tildeles efter først-til-mølle-princippet, og der kan søges så længe der er midler, dog inden første undervisningsgang.

For at komme i betragtning til tilskudspuljen skal du sende en mail til omstillingsfond@sdu.dk med oplysninger om, hvilken uddannelse/hvilket fag du har søgt om optagelse på og vedhæfte en underskrevet  ”Tro- og loveerklæring for tilskud fra Omstillingsfonden”.

 

Du skal opfylde en række krav for at kunne søge om støtte fra Omstillingsfonden:

1) Du skal have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse.
Du kan således ikke få støtte, hvis du har en af følgende videregående uddannelser:

 • En erhvervsakademiuddannelse
 • En akademiuddannelse
 • En bacheloruddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse

Bemærk at HD 1. del ikke er en videregående uddannelse. Har du en HD 1. del (og ikke anden uddannelse på tilsvarende eller højere niveau), har du mulighed for at søge om støtte til fag på HD 2. del.

2) Du skal være i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, det vil sige, at:

 • Du skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark
 • Hvis du er selvstændig kan du ikke modtage tilskud med mindre du også er i et ansættelsesforhold.
 • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud.

3) Du skal være tilmeldt et modul på HD 2. del eller en anden diplomuddannelse 
Kursister på HD 1. del er ikke omfattet af omstillingsfonden, da uddannelsen ikke er en akademi- eller diplomuddannelse men ”et erhvervsøkonomisk grundforløb”, der kvalificerer til optagelse på den ”erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del”, jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen).

4) Du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra Omstillingsfonden.

5) Du skal underskrive en tro- og love-erklæring.
Med erklæringen bekræfter du rigtigheden af oplysninger om din uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra Omstillingsfonden samme år.

Nej, der er desværre ikke mulighed for at få støtte til HD 1. del. Se punkt 3 i listen over krav til at kunne søge om støtte.
Du kan desværre ikke søge om støtte, hvis du har en akademiuddannelse eller lignende videregående uddannelse. Se punkt 1 i listen over krav til at kunne søge om støtte.
Du kan maksimalt få 10.000 kr. pr. kalenderår fra Omstillingsfonden. Se også punkt 4 under punktet "Kan jeg få støtte fra Omstillingsfonden?". Du skal således ikke forvente at kunne få støtte til en hel uddannelse på denne måde. Derudover er der ingen garanti for, at du får støtte igen til kommende semestre, selvom du har fået støtte én gang.
Du kan højst få et tilskud på 10.000 pr. kalenderår. Så hvis du får et tilskud og skal deltage i et kursus, der koster mere end 10.000 kr., så sender vi en faktura til dig på det resterende beløb.
Nej, du skal sende en ny ansøgning om tilskud, når du er tilmeldt et nyt kursusmodul. Bemærk, at der ikke er nogen garanti for, at du modtager tilskuddet igen næste semester.
Baggrund for Omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter giver en ny omstillingsfond tusindvis af danskere mulighed for at tage gratis uddannelsesmoduler på akademi- eller diplomuddannelser. Årligt vil der blive afsat 65 millioner til efteruddannelse for ufaglærte og faglærte.

Læs mere om fonden

Sidst opdateret: 10.01.2024