Skip to main content

Uddannelsen udbydes i henhold til Universitetsloven og deltidsbekendtgørelsen ved universiteterne. Undervisningen er derfor tilrettelagt, så du kan have et erhvervsarbejde sideløbende.

Nedenfor kan du se hvilke kurser, der indgår i uddannelsen, samt deres ECTS-vægtning. Siden er under opbygning, og bliver snart opdateret med beskrivelse af de enkelte kursers indhold.

KA Sidefag i tysk deltid

Kassogrammet kommer senere

1. semester: 
Sprog, Samfund og Historie 3 (10 ECTS)
Historisk valgfag (5 ECTS)

2. semester:
Litterært emnefag (10 ECTS)

3. semester:
Kulturhistorie 1 (5 ECTS)
Valgfag (10 ECTS)

4. semester:
Kulturhistorie 2 (5 ECTS)
Sprogligt valgfag (5 ECTS)

Særlig for studerende med centralt fag på et andet fakultet

Kassogrammet kommer senere

1.-4. semester af KA Sidefag i tysk deltid gælder for alle studerende på uddannelsen. For studerende med centralt fag fra NAT, SUND og SAMF gælder derudover:

5. semester:
Undervisning og praktik (10 ECTS)

6. semester:
Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og forskningsformidling (15 ECTS)